Apel do Posłów RP w sprawie prawa do życia dla dzieci nienarodzonych

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Przyjaciele z Instytutu Piotra Skargi z Krakowa poprosili naszą redakcję o rozpowszechnienie Apelu do Posłów RP. Apel dotyczy przyjęcia przez Sejm RP ustawy całkowicie zakazującej zabijania dzieci nienarodzonych. Jak myślę, będzie to doskonały test dla wszystkich parlamentarzystów. Nie tylko dla tych, uważających się za tzw. prawicę, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli! Bo życie narodu jest dobrem największym. Pomyślność narodu rozpoczyna się pod sercem jego matek. Będziemy mieli również okazję do sprawdzenia na ile poważnie dany parlamentarzysta traktuje Rotę składanej przez siebie Przysięgi Poselskiej:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

[ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania Tak mi dopomóż Bóg]

Dzwońmy więc do posłów, piszmy w tej sprawie zapytania, monity. Na stronie http://www.prawodonarodzin.pl/sejmowa-debata-nad-zakazem-aborcji,172,794,a.html znajduje się gotowe pismo skierowane do wszystkich biur poselskich, wystarczy wybrać, podpisać się i wysłać… Jakże niewiele, jednocześnie ile z tego Dobra może wyniknąć.

Autor: Marianna

PS. Warto też zajrzeć na stronę:

http://wsercupolska.org/joomla/index.php

 1. | ID: 5579c226 | #1

  Już ostatnio info na ten temat było przesyłane ale dla pewności wszelkiej proszę o wysłanie e-maila przez każdego z Was, każdego to znaczy nawet tego kto dopiero wczoraj po raz pierwszy dotknął klawiaturę komputera. Sprawa jest bardzo ważna i nie możemy pozostać bierni.

  „Dzieci chore powinny być leczone, a nie bezlitośnie uśmiercane”
  O kontakt z posłami i obligowanie ich do prawnej ochrony życia poczętego wzywa kolejna organizacja. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje o włączenie się w obronę życia bez wyjątku.
  APEL POLSKIEJ FEDERACJI RUCHÓW OBRONY ŻYCIA
  o włączenie się w ruch poparcia na rzecz prawa do życia bez wyjątków

  W dniach 28 VI – 1 VII tego roku, w Sejmie RP, odbędzie się dyskusja i głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy, likwidującym wyjątki w ochronie życia człowieka w polskim prawie. Obywatelski projekt ustawy, poparty podpisami 600 tys. obywateli RP, zakłada prawną ochronę życia wszystkich dzieci bez wyjątku, w tym dzieci prenatalnie chorych i poczętych w wyniku tzw. czynu zabronionego.

  Przyjęcie tej ustawy zlikwiduje głęboko niesprawiedliwą i dyskryminującą sytuację, w której odmawia się prawa do życia pewnej grupie dzieci poczętych. Poczęte dzieci chore powinny być poddawane stosownej terapii, a nie bezlitośnie uśmiercane, nie można też karać śmiercią poczętego dziecka za przestępstwo jego ojca. Przyjęcie ustawy doprowadzi też do sytuacji, w której polskie prawo chroniące przecież życie, stanie się spójne i konsekwentne. Tym sposobem wychowawcza funkcja prawa zostanie znacznie wzmocniona uniwersalne przesłanie, że prawo do życia przysługuje każdej istocie ludzkiej bez wyjątków powinno przecież być w pełni odzwierciedlone w stanowionym prawie.
  Uchwalenie prawa chroniącego życie bez wyjątków będzie też potwierdzeniem, że Polacy poważne traktują nauczanie błogosławionego Jana Pawła II, którego zaangażowanie na rzecz respektowania prawa do życia każdego człowieka bez wyjątku, było jednym z najważniejszych wyznaczników Jego pontyfikatu. W encyklice Evangelium vitae, odnosząc się do sytuacji trudnych, Ojciec Święty pisze: „Jednakże wszystkie te i tym podobne racje, jakkolwiek poważne i dramatyczne, nigdy nie mogą usprawiedliwić umyślnego pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej” (EV 58).

  Mając świadomość historycznego wymiaru decyzji Sejmu RP w tej sprawie, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się do akcji poparcia tego projektu.
  Nawiązujmy kontakt z posłami ze swego regionu i zobowiązujmy ich do poparcia prawnej ochrony życia ludzkiego bez wyjątków.

  W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
  dr Paweł Wosicki – prezes
  dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
  Antoni Szymański – wiceprezes

  E-maile posłów na http://www.sejm.gov.pl

Komentarze są zamknięte