Wiesław Ukleja: „wolność nie jest dana nikomu raz na zawsze”

Niezależna Gazeta Obywatelska2

W dniu patriotycznego Święta Flagi – polskiej flagi, które poprzedza jedno z najważniejszych polskich świąt narodowych – jutrzejsze Święto konstytucji 3 Maja, pragnę w imieniu organizatorów dzisiejszego marszu powitać wszystkich jego uczestników. W szczególności z duma chcę powitać naszych wyjątkowych gości – legendarną działaczkę podziemia na Górnym Śląsku, Jadwigę Chmielowską, znanego niezależnego artystę i twórcę z Dolnego Śląska, reżysera Grzegorza Brauna oraz pana Senatora Ryszarda Ciecierskiego.

My opolanie, czujemy się dumni, że stolica naszego województwa stała się dzisiaj miejscem spotkania przedstawicieli różnych regionów Śląska i że zechcieli do niej przyjechać przedstawiciele środowisk i organizacji, które chcą udziałem w dzisiejszym Marszu Niepodległości zamanifestować swoją miłość do Ojczyzny, przywiązanie do tradycji narodowej i oddać hołd pamięci tych, którzy za wolną Ojczyznę przelewali krew. Dotyczy to w szczególności mieszkańców tej ziemi, którzy oddali swoje życie za powrót Śląska do macierzy – powstańców śląskich, którzy na równi z obrońcami Ojczyzny przed bolszewickim najeźdźcą brali udział w odzyskiwaniu niepodległości Polski po blisko półtorawiekowej niewoli.

Atmosferę majowych świąt narodowych zakłócają niestety elementy wyraźnie antypolskie i antynarodowe. Wśród mieszkańców naszej ziemi elementy te próbują szerzyć i na różne sposoby kodyfikować kłamstwo historyczne głoszące, jakoby powstania śląskie miały charakter wojny domowej, a polegli w niej wrogowie naszej Ojczyzny zasługiwali na takie same hołdy, jak bohaterowie narodowi. Kłamstwo to deformujące prawdę historyczną o zmaganiach naszych bohaterskich rodaków jest w dwójnasób niebezpieczne, bo prowadzi do tezy, że Śląsk jest odrębnym bytem politycznym, a Ślązacy nie należą do narodu polskiego, tylko stanowią odrębny byt etniczno- narodowy. Twierdzenia takie mają stanowić pretekst do oderwania Śląska od Polski pod postacią autonomii. Chcemy powiedzieć, że na żadne tendencje separatystyczne i antypolską dywersję ze strony nas Ślązaków i niepodległego państwa polskiego nie będzie zgody.

Tegoroczne obchody majowych świąt narodowych odbywają się również w cieniu politycznej, antypolskiej prowokacji. Opolskie wydanie „Gazety Wyborczej” i jej naczelny redaktor Frelich próbuje systematycznie zohydzić mieszkańcom naszego miasta i województwa środowiska patriotyczne i narodowe wyrażające chęć manifestowania swoich przekonań i umiłowania Ojczyzny. Podobnie, jak w przeddzień patriotycznego marszu ONR z 16 kwietnia, na łamach swojego brukowego pisemka szerzył kłamstwo, że biorący udział w manifestacji uczestniczą w faszystowskim marszu i wznoszą faszystowskie hasła, których nikt poza tym żałosnym pismakiem nie słyszał. Tym razem jednak gazeta ta posunęła się znacznie dalej w swoich zuchwałych insynuacjach, próbując zniesławić w polskie święto narodowe legendarną jednostkę Narodowych Sił Zbrojnych – Brygadę Świętokrzyską. Gdy po latach walki z systemem komunistycznym z trudem udaje się przywracać pamięć o żołnierzach wyklętych, walczących z niemieckim i sowieckim okupantem, postępowanie Frelicha i jego gazety przypomina ponure metody stosowane przez UB, wyjęte z arsenału tej zbrodniczej instytucji. Stanowią one zniewagę dla Polski i polskich patriotów walczących o wolność Ojczyzny.

Są to wyraźne sygnały, które jak przestroga, przypominają nam, że wolność nie jest dana nikomu raz na zawsze, że są ludzie, którzy poczucie dumy narodowej i więzi z tradycją narodową chcieliby podeptać, osłabić i zniszczyć. Na takie poczynania naszej zgody nie będzie.

Wierzymy, że głębokie poczucie tożsamości narodowej i więzi z Ojczyzną zakorzenione na śląskiej ziemi na to nie pozwolą.

Autor: Wiesław Ukleja
Fot: Andrzej K. „Andruch”

 1. Polak
  | ID: e51f29d9 | #1

  GóWniany brukowiec został należycie wyśmiany wykpiony wyszodzony

  http://www.youtube.com/watch?v=DCqQlR20Joo

 2. burza oklasków
  | ID: 4af96dec | #2

  Wiesław, Wiesław, Wiesław!

Komentarze są zamknięte