Wszystko jest wyjątkowe, tak jak wyjątkowy był papież Jan Paweł II

Niezależna Gazeta Obywatelska

Jutro beatyfikacja Papieża Polaka Jana Pawła II. Będzie to święto dla naszego narodu i Kościoła katolickiego. Świętość papieży nie jest oczywistością mimo, iż zwykle Zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego nazywamy „Ojcem Świętym”. Świadczy o tym chociażby fakt, że na 261 papieży, którzy stali na czele Kościoła katolickiego, tylko 76 zostało kanonizowanych, a ostatnim był św. Pius X. Teraz Polak, Karol Wojtyła dołączy do tego grona!

Karol Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach w skromnej rodzinie inteligenckiej. Wcześnie stracił rodzeństwo i matkę, wychowywał go ojciec. Podczas nauki w gimnazjum w Wadowicach zainteresował się teatrem, z pasją grał też w piłkę nożną. W 1938 r. rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas II wojny światowej pracował fizycznie m.in. w kamieniołomach. W tym czasie związał się z narodowo-katolicką organizacją podziemną „Unia”. W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Kontynuował naukę uzyskując tytuł doktora, doktora habilitowanego i profesora. Wykładał w seminariach i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1958 r. został biskupem, a hasło przewodnie jego posługi brzmiało „Totus Tuus”, które kierował do Matki Chrystusa. 13 stycznia 1964 r. został arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 – kardynałem. Był obok prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Był też stale inwigilowany przez komunistyczny aparat represji. 16 października 1978 r. został wybrany zwierzchnikiem Kościoła Powszechnego i przybrał imię Jan Paweł II. Był pierwszym papieżem Polskiem i pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niepochodzącym z Włoch. Jego charyzmatyczna osobowość miała znaczący wpływ na rozwój ruchu solidarnościowego w Polsce, który ostatecznie doprowadził do obalenia komunizmu w naszym kraju, a potem rozprzestrzenił się na inne kraje bloku komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Ojczyzna, jej niepodległość i rodacy zajmowali zawsze w nauczaniu polskiego papieża szczególne miejsce.

Jan Paweł II powiedział m.in. „I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen” oraz „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.

Całe nauczanie i działalność papieża Jana Pawła II były ukierunkowane na wychowanie człowieka do wolności, odpowiedzialności, uczciwości i prawdy. Wielokrotnie Ojciec Święty w czasie pielgrzymek do Ojczyzny wskazywał na konieczność budowania swojego życia w oparciu o najwyższe wartości. Apelował do rodziców i wychowawców, by wszystkie swoje siły i umiejętności angażowali w towarzyszenie dzieciom i młodzieży we wchodzeniu w dorosłe życie z poszanowaniem tychże wartości. Ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci wyrażająca się w działaniach podejmowanych na rzecz małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa była nadrzędną wartością papieża – Polaka.

13 maja 1981 r. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godz. 17:19 papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca, który najprawdopodobniej działał na zlecenie służb komunistycznych. Mimo zagrożenia życia nie zmienił charakteru swojego pontyfikatu. Podejmował próby rozwiązywania trudnych problemów cywilizacyjnych współczesnego świata. Był papieżem 27 lat. Zmarł po ciężkiej chorobie 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie. Charakterystycznym elementem jego posługi były 104 pielgrzymki – odwiedził wszystkie zamieszkane kontynenty, a Polskę aż osiem razy. Beatyfikował 1338 osób, kanonizował 482 osoby. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 mln ludzi przeszło na katolicyzm. Jest patronem Światowych Dni Młodzieży i pozostawił po sobie pokolenie określane „pokoleniem JPII”. Niedługo po jego śmierci rozpoczął się proces beatyfikacyjny. 1 maja zostanie błogosławionym Kościoła. Na dzień wspomnienia liturgicznego nowego błogosławionego wyznaczano datę uroczystego rozpoczęcia jego pontyfikatu. To wtedy Ojciec Święty wypowiedział słynne: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się!„. Inauguracja pontyfikatu 22 października 1978 r. to oficjalne wejście Papieża Jana Pawła II w służbę dla Kościoła i świata. A wspomniane słowa: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi„, w powiązaniu ze słowami Pana Jezusa: „Nie lękajcie się„, jak się okazało, były nie tylko programem, ale proroctwem. Wszystko, co związane z Janem Pawłem II, jest wyjątkowe, jak i to, że już sześć lat po śmierci zostanie beatyfikowany.

Autor: Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte