„Po trzech latach rządów Donalda Tuska można mówić o faktycznym porzuceniu opieki państwa nad dziedzictwem narodowym” w art. „Spór o dziedzictwo” na łamach „Naszego Dziennika” pisze Kazimierz M. Ujazdowski

Niezależna Gazeta Obywatelska

Kazmierz M. Ujazdowski

Były Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pisze, że po trzech latach rządów Donalda Tuska można mówić o faktycznym porzuceniu opieki państwa nad dziedzictwem narodowym. Wylicza „grzechy” i zaniechania Ministra Bogdana Zdrojewskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Uzmysławia, że ostatnie lata przyniosły drastyczny spadek wydatków na ochronę zabytków, które powróciły niemal do minimalnego poziomu z lat rządów postkomunistów. Pokazuje też, że czas rządów PiS udowodnił, że możliwa jest skuteczna walka o prawdę historyczną na arenie międzynarodowej. Ujazdowski pisze m.in., że:

„Przebudzenie polityczne, które zaowocowało zwycięstwem Lecha Kaczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 2005 roku, wyraziło się także w sferze kultury i dziedzictwa narodowego. Już rok wcześniej Lech Kaczyński jako prezydent stolicy doprowadził do otwarcia oczekiwanego od lat Muzeum Powstania Warszawskiego. Szczególna determinacja i skuteczność władz miasta spowodowały, że instytucja stworzona została od zera w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy. To pierwsze w Polsce nowoczesne muzeum historyczne cały czas przyciąga tysiące gości z kraju i zagranicy.

Pierwszymi decyzjami rządu Prawa i Sprawiedliwości były: przywrócenie „dziedzictwa narodowego” do nazwy ministerstwa oraz ogłoszenie 11 listopada 2005 roku programu „Patriotyzm Jutra”, służącego wsparciu projektów edukacyjnych realizowanych przez samorządy, organizacje pozarządowe czy parafie. W ciągu dwóch lat dofinansowano wiele inicjatyw prezentujących tradycję narodową z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu, które skutecznie przemawiają do świadomości młodych ludzi. Program, na który w latach 2006 i 2007 przeznaczyliśmy kilkanaście milionów złotych, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony instytucji samorządowych, fundacji, stowarzyszeń i ruchów katolickich. Wśród wspieranych projektów znalazły się między innymi: festiwale i przeglądy piosenek patriotycznych, rekonstrukcje historyczne (turnieje rycerskie, inscenizacje bitew), organizacje obchodów rocznic wydarzeń historycznych (na przykład akcja „Młodzi pamiętają” z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego), komiksy nawiązujące do wydarzeń historycznych (w tym komiks o poznańskim Czerwcu ´56), projekty stron internetowych, audycje radiowe, przeglądy filmów, warsztaty filmowe dla młodzieży, konkursy plastyczne i literackie. W 2006 roku zainicjowany został projekt budowy Muzeum Historii Polski, nowoczesnej placówki mającej pokazywać całość dziejów naszej Ojczyzny i niedoceniany dziś często wkład Polaków w historię Europy. W muzeum zaprezentowane miały być wolnościowe tradycje I Rzeczypospolitej, czas doświadczenia niewoli i zaborów, walka z totalitaryzmami XX wieku – komunistycznym i nazistowskim (…)”.

Przypomina też o walce o pamięć historyczną na arenie międzynorodowej

„Ponad rok trwała zakończona powodzeniem kampania na rzecz zmiany nazwy byłego obozu Auschwitz-Birkenau na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nowa nazwa jednoznacznie pokazuje odpowiedzialność Niemiec za straszliwe zbrodnie dokonywane w Auschwitz i Birkenau, co pozwala skutecznie walczyć z pojawiającym się często na Zachodzie kłamstwem o „polskich obozach koncentracyjnych”. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Pamięci Narodowej zainicjowało program naukowo-badawczy „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. Jego celem jest stworzenie po raz pierwszy dokładnego wykazu obywateli polskich – ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupacji, oraz ocena strat materialnych, jakie Polska poniosła w latach 1939-1945. Dużym sukcesem w dziele ochrony polskiego dziedzictwa narodowego było zatrzymanie w Polsce spuścizny po jednym z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku Zbigniewie Herbercie. Dzięki skutecznej akcji ministerstwa i Biblioteki Narodowej udało się odkupić od spadkobierców poety wszystkie rękopisy, rysunki, grafiki oraz należącą do niego bibliotekę. Gdyby państwo polskie wykazało wówczas bierność, bezcenne zbiory mogły trafić bezpowrotnie za granicę (…)”.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110128&typ=my&id=my02.txt

Kazimierz M. Ujazdowski jest prawnikiem, politykiem, członkiem Klubu Parlamentarnego PiS, dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury: w rządach AWS (2000-2001) i PiS (2005-2007). www.ujazdowski.pl

Komentarze są zamknięte