Straż Ochrony Kolei będzie podlegać pod MSWiA?

Zastępca Naczelnego

– Jestem wielkim zwolennikiem takiego rozwiązania – mówił w Rozmowie PR24 dr inż. Józef Hałyk, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jest projekt, który zakłada przeniesienie SOK z PKP PLK pod zarząd MSWiA.Według powstałej w MSWiA inicjatywy, SOK miałby zostać wcielony do służb mundurowych. – To projekt, który uporządkuje

kwestie dotyczące bezpieczeństwa na kolei. Dzięki temu będziemy mieć większe uprawnienia, których dziś, będąc w PKP PLK S.A.,

nie mamy – wskazywał gość PR24. – W tym roku obchodzimy setną rocznicę powstania formacji, byłoby cudownym prezentem, gdyby projekt doszedł do skutku – dodawał dr inż. Józef Hałyk, zauważając że zwiększenie uprawnień SOK jest ważne ze względów bezpieczeństwa, m.in. w kontekście przeciwdziałania takim zagrożeniom, jak terroryzm.

Odnosząc się do kwestii zapewniania bezpieczeństwa na terenach kolejowych dr inż. Józef Hałyk zwrócił uwagę na to, że oprócz SOK na dworcach pracują ochroniarze. Jak wskazywał, generuje to bardzo duże koszty. – Są to miliony złotych. Ponad 50 milionów kosztuje firma ochroniarska, która jest wyłaniana w przetargu przez PKP S.A. – mówił gość PR24. – Jako Straż Ochrony Kolei, przy obecnym stanie zatrudnienia, obecnym sprzęcie i możliwości pozyskania takich funduszy, jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo na obszarach kolejowych – podkreślał szef SOK.

Do zadań Straży Ochrony Kolei należy:

  • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;
  • zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych na obszarze kolejowym (złodzieje złomu, towarów – w szczególności węgla i miału węglowego oraz zorganizowanych grup działających na dworcach i w pociągach).

www.polskieradio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.