Jarocin: lider inwestycji

Zastępca Naczelnego

Gmina Jarocin zdobyła tytuł samorządowego lidera inwestycji. Statuetkę Kazimierza Wielkiego wręczono podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się w Katowicach.

Prestiżowa nagroda Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przyznawana jest na podstawie rankingu opracowanego przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Ranking obejmuje zestawienia, analizowane na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych samorządów,
uzupełnianych ankietą wydatków inwestycyjnych spółek komunalnych, prowadzoną wśród miast powiatowych i miast na prawach powiatu.

„Na to, że Jarocin został największym inwestorem samorządowym w Polsce wśród 2500 gmin złożyło się wiele czynników Przede wszystkim pomysł na funkcjonowanie gminy. Trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć i wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Bo przecież każdy wójt, burmistrz, prezydent chce dobrze dla swojego miasta i gminy – w to nie wątpię, ale nie każdy odważy się podejmować trudne, często niepopularne decyzje, a to one są konieczne do skutecznego rozwoju” podkreśla burmistrz Adam Pawlicki.

„Odważne decyzje i cierpliwość w oczekiwaniu na wymierne efekty tych decyzji poskutkowały tym, że Gmina Jarocin posiada dziś bardzo duże możliwości inwestowania. W tym kontekście warto wspomnieć zaawansowanie prac związanych z budową tanich mieszkań czynszowych w ramach programu +Mieszkanie Plus+. Jarocin jest liderem w realizacji tego rządowego projektu i już w marcu przyszłego roku mieszkańcy gminy otrzymają klucze do pierwszych lokali. Jarocińscy samorządowcy przywiązują także dużą wagę do przedsięwzięć proekologicznych. Dzięki współpracy kilkunastu gmin udało się wybudować w Jarocinie, stosujący najnowocześniejsze technologie, zakład zagospodarowania odpadów. Jego budowa kosztowała 150 mln zł i została w połowie sfinansowana ze środków unijnych. Razem można zdziałać znacznie więcej – podkreśla burmistrz Adam Pawlicki. Dzięki strategicznemu myśleniu nie musimy dziś zastanawiać się, jak sprostać unijnym wymogom w zakresie ochrony środowiska, bo wszystkie te wymogi spełnia zakład, który jest naszym wspólnym dziełem” dodaje burmistrz.

„Kolejna wielomilionowa dotacja unijna wesprze inwestycję, tym razem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jarociński projekt, który zakłada m.in. budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz nowej kanalizacji, w całości opiewał na kwotę 250 mln zł. Aż 128 mln zł z tej kwoty stanowi dotacja unijna. Wybierając zadania inwestycyjne, a potem pisząc projekty na ich wykonanie kierujemy się zasadą, żeby realizacja jednego zadania pociągała za sobą dodatkowe
korzyści inwestycyjne. Bo przecież tam, gdzie powstanie nowa kanalizacja, powstaną też nowe drogi i chodniki, czyli skorzystamy na tym podwójnie” uważa włodarz Jarocina.

Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
PAP Fot. UMiG Jarocin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.