Kędzierzyn-Koźle: czy opłaty za groby w Kędzierzynie-Koźlu są pobierane w pełni legalnie?

Zastępca Naczelnego

Wielkimi krokami zbliża się 1 listopada czyli Wszystkich Świętych. W Kędzierzynie-Koźlu właśnie w tym okresie wiele osób na grobach bliskich zastaje naklejkę, że powinien zgłosić się do Miejskiego Zakładu Cmentarnego, aby uiścić kolejną opłatę za nagrobek, na kolejne 20 lat. Czy miasto Kędzierzyn-Koźle spełnia wszystkie warunki, aby taką opłatę pobierać? Co na to najmądrzejsza i naj, naj naj prezydenta Kędzierzyna – Koźla Sabina Nowosielska?

W internecie znaleźliśmy taki oto artykuł.

Wojewódzki sąd administracyjny orzekł, że uchwała w części dotyczącej cennika jest nieważna z powodu błędu w jej ogłoszeniu. Sąd uznał uchwałę za akt prawa miejscowego. A zatem musiała ona być opublikowana w dzienniku urzędowym, a nie tylko na tablicach

ogłoszeniowych na cmentarzu i w urzędzie.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko WSA. Podkreślił, że cmentarz komunalny jest obiektem użyteczności publicznej, który świadczy usługi na rzecz ludności, a osoby, które muszą pochować zmarłych nie mają żadnego wyboru.

Zarząd cmentarza wezwał skarżącą do uiszczenia opłaty za przedłużenie na kolejne 20 lat prawa do utrzymania miejsca na grób, według cennika . Kobieta uznała, że wprowadzenie przez miasto cennika opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunalnych jest niezgodne z prawem i zaskarżyła uchwałę Rady Miejskiej do WSA.

Pełnomocnik skarżącej dowodził, że pobranie kolejnej opłaty po 20 latach od ostatniego pogrzebu nie ma zastosowania w tym przypadku.

Ważne
Do grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednych zwłok nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące ponownego użycia grobu. A zatem członkowie rodziny uprawnieni do tego grobu
nie tylko nie muszą po upływie 20 lat przedłużać tego prawa, ale także uiszczać ponownej opłaty (wyr. SN z 3.12.2010 r., I CSK 66/10).

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że uchwała w części dotyczącej cennika jest nieważna z powodu błędu w jej ogłoszeniu. Sąd uznał uchwałę za akt prawa miejscowego. A zatem musiała ona być opublikowana w dzienniku urzędowym, a nie tylko na tablicach ogłoszeniowych na cmentarzu i w urzędzie.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko WSA. Podkreślił, że cmentarz komunalny jest obiektem użyteczności publicznej, który świadczy usługi na rzecz ludności, a osoby, które muszą pochować zmarłych nie mają żadnego wyboru.(za www.gov.legalis.pl)

Uchwała Rady z załączonym cennikiem opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunalnych nie jest aktem wewnętrznym, ani przepisem zarządu, lecz prawem miejscowym i wymaga ogłoszenia w dzienniku urzędowym (wyr. NSA z 7.9.2017 r., II OSK 27/16). została ogłoszona w dzienniku urzędowym?

Zasadnym jest więc pytanie: czy uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle XLII/504/13 z dnia 25 września 2013 r. wprowadzająca cennik opłat za groby obowiązuje? Czy opłaty pobierane przez urząd miasta nie powinny zostać zwrócone mieszkańcom? Z odsetkami. Pytania zadaliśmy już „służbom prasowym” prezydenty Nowosielskiej. Liczymy na to, że nie będziemy musieli czekać na odpowiedź 2 miesiące, jak to od jakiegoś czasu ma w zwyczaju odpowiadać ngopole.pl, oficer prasowy-usta prezydenty Jarosław Jurkowski.

Wiktor Sobierajski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.