Ma być lepiej. Z początkiem października wchodzi w życie tzw. sieć szpitali

Zastępca Naczelnego

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że zaproponowane rozwiązania ułatwią dostęp do leczenia specjalistycznego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu finasowania szpitali.

Projekt sieci szpitali obejmuje 594 placówki medyczne, w których łącznie znajduje się ponad 145 tys. łóżek. Lecznice będą zobowiązane zagwarantować pacjentom leczenie szpitalne, dostęp do poradni specjalistycznych i rehabilitację. To powinno poprawić skuteczność terapii, a pacjenci nie musieliby sami szukać opieki specjalistów.

Zmiany obejmą również organizację punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które będą funkcjonowały przy szpitalach I, II i III stopnia. W konsekwencji ten pomysł ma przyczynić się do skrócenia kolejek w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć, w których ciężko chorzy pacjenci, wymagający szybkiej interwencji medycznej, czekali w jednej kolejce z osobami lżej chorymi. Teraz osobom z tej drugiej kategorii szpitale mają zapewnić pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Placówki medyczne zakwalifikowane do sieci mają zagwarantowaną czteroletnią umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Finansowane są w formie ryczałtu, wyliczanego na podstawie wykonanych i sprawozdanych świadczeń we wcześniejszym okresie rozliczeniowym.

Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia wyjaśnił, że zmiany dotyczące finansowania szpitali są dobrze przygotowane,

a placówki dostaną więcej środków niż otrzymywały dotychczas. „Wydaje się, że perspektywa na przyszły rok też jest niezła, chociaż oczywiście ciągle zabiegamy o to, aby finansów w służbie zdrowia było więcej” – zauważył.

Szpitale podzielono na kilka poziomów. Do I stopnia zakwalifikowały się 283 placówki. Szpitali II stopnia, które realizują bardziej skomplikowane świadczenia, jest 96. Do szpitali III stopnia włączono 62 placówki będące wieloprofilowymi szpitalami specjalistycznymi.

Poza tym w sieci znalazło się 20 szpitali onkologicznych, 30 pulmonologicznych, 13 pediatrycznych i 90 placówek ogólnopolskich (instytutów oraz szpitali klinicznych). Według zapewnień resortu zdrowia, w sieci są szpitale mające dla pacjentów szczególne znaczenie w dostępności do świadczeń medycznych.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.