Ciekawy konkurs dla dziennikarzy i samorządowców

Niezależna Gazeta Obywatelska

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zaprezentowania miejscowych osiągnięć 20-lecia międzywojennego. Do końca sierpnia czekamy na Państwa prace związane z lokalną historią gospodarczą tego czasu!

Przypominamy, że prace na konkurs „Kroniki rozwoju” mają przybliżać inicjatywy gospodarcze dwudziestolecia międzywojennego, które poprzez innowacyjność, pomysłowość, trafność decyzji, talent prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów, a także lokalnych społeczności wiejskich.

Mogą mieć dowolną formę np.: publikowanego lub niepublikowanego tekstu dziennikarskiego, opisu, felietonu, dziennika, blogu, fotogalerii, filmu, prezentacji multimedialnej, nagrania audio czy kopii dokumentów opatrzonych autorskim opisem.

Uczestnicy konkursu mogą oprzeć się o przedwojenne akta lokalnych urzędów, wycinki ze starych publikacji, a także zapisy rozmów z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych decyzji i wydarzeń, stanowiących impuls lokalnego, regionalnego lub ogólnokrajowego rozwoju.

Prace będą oceniane w trzech kategoriachdziennikarzy, samorządowców i czytelników. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają po 4 tys. zł, a drugich miejsc – po 2 tys. zł. Jury przyzna też dwie nagrody specjalne po 1 tys. zł za pracę najlepiej udokumentowaną faktograficznie i pracę mającą najwyższe walory popularyzatorskie.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres Polskiej Agencji Prasowej lub mailem: [email protected] do 31 sierpnia.

Wśród laureatów jury rozdzieli nagrody pieniężne w łącznej kwocie 20 tys. zł. Przewidujemy, że laureaci pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii otrzymają po 4 tys., drugich miejsc – po 2 tys. zł. Jury przyzna też 2 nagrody specjalne po 1 tys. zł za pracę najlepiej udokumentowaną faktograficznie i pracę mającą najwyższe walory popularyzatorskie.

Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Samorządowa Akademia Finansów V edycja”, który PAP realizuje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Partnerem przedsięwzięcia jest Naczelne Archiwum Państwowe.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas konferencji w Warszawie w dniu 15 września. Zapraszamy!

Regulamin dostępny jest w załączniku (termin składania prac przedłużyliśmy do 31 sierpnia, początkowo był to 30 czerwca 2017 r.).

Kurier PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.