Kędzierzyn-Koźle „Miasto możliwości’: nagrody jubileuszowe czyli „jak się daje to się kraje”

Autor Obywatelski1

Wreszcie Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla zaczął odpowiadać na nasze pytania. Zaczął o tych mało istotnych. Ale dobre i to. Z odpowiedzi dowiedziliśmy się, że spora grupa pracowników samorządowych dostała dodatkowe wynagrodzenie z tytułu ileś lecia pracy. Ot taki postkomunizm. Nadal czekamy na odpowiedzi dot. transakcji sprzedaży portu w Koźlu.

Naszą uwagę zwraca też fakt, że odpowiedź na proste skąd inąd pytania zajęły Jarosławowi Jurkowskiemu blisko dwa miesiące. A podwyżki uposażenia, jka jeden mąż otrzymali wszyscy prezydenci Kędzierzyna-Koźla. Za co?

Dzień dobry. Sz.P. Wiktor Sobierajski, ngopole.pl

Odpowiadając na Pańskie zapytania z 05.06.2017 roku:
1. Prosz

ę o uzasadnienie podwyżki pensji dyrektorowi MOSiR K-Koźle o blisko 20.000 zł rocznie. Rok 2015 – 100.161,15 zł rok 2016 120.221,15 zł. Różnica wynika nie z podwyżki pensji, a otrzymania nagrody jubileuszowej.

2. Czy szeregowi pracownicy MOSiR oraz urzędu miasta w najbliższym czasie mogą liczyć na podwyżki?
Podwyżki pensji dla pracowników w obu instytucjach weszły w życie od 1 lipca.

3. Czy prawdą jest, że pracownicy parkingowi podlegli Wydziałowi Zarządzania Drogami także nie otrzymali podwyżek do ustawowej najniższej krajowej wynoszącej od stycznia 2017 – 2000 zł brutto? Ilu takich pracowników jest?
Pracownicy wydziału zarządzania drogami, w tym pracownicy obsługujący strefę płatnego parkowania mają wynagrodzenie wyższe niż 2000,00 zł brutto.

Z poważaniem Jarosław Jurkowski

Oto odpowiedź rzecznika prasowego Urzędu Miasta dot. podwyżki uposażenia prezydentów Kędzierzyna-Koźla. To oczywiście przypadek, że wszyscy prezydenci zarobili ponad 170.000 zł rocznie, gdy rok wcześniej dostali o około 20 tyś mniej. Okazuje się, że prezydenci Kędzierzyna-Koźla (wszyscy jak jeden mąż – dop. aut.) obchodzili jubileusze pracy ale nie otrzymali tzw. trzynastki. Jak to? Dlaczego? Przecież nie pracowali ani więcej ani mniej? Proponuję przyznanie im tzw. czternastek, piętnastek i szesnastek. Pani prezydent w

yrównała sobie przynajmniej radą nadzorczą w KKPP sp.z.o.o.

Oto odpowiedzi na nasze pytania z dnia 24.07. 2017 r.

Sz.P. Wiktor Sobierajski, ngopole.pl

Odpowiadając na Pańskie zapytanie z 24.07.2017 roku:
1. Z czego wynika wzrost wynagrodzenia prezydenta Kędzierzyna-Koźla i jego zastępców Kędzierzyna-Koźla za rok 2016, w stosunku do roku 2015? W porównaniu wzięto pod uwagę oficjalne oświadczenia majątkowe z lat 2015 i 2016.

Ww. osoby otrzymały w 2016 r., przysługujące im z mocy przepisów o pracownikach samorządowych nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastki”), których w roku poprzedzającym nie otrzymały.

Pozdrawiam
J. Jurkowski

WuEs

  1. aliczek
    | ID: a5c7d1c6 | #1

    Nie „tyś” (tyśięcy?) a „tys.”

Zasybskrybuj źródło komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.