Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego

Autor Obywatelski

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego i wspomagające go Biuro Nadzoru Wewnętrznego, będą jako nowo utworzone organy nadzoru egzekwować standardy pracy w służbach mundurowych. Zajmą się też przypadkami łamania prawa, korupcją czy naruszeniami etyki zawodowej.Przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów projekt ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego ma zapewnić skuteczniejszy nadzór nad służbami podległymi i nadzorowanymi przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jak odnotowano w komunikacie MSWiA, minister nie miał dotąd realnych instrumentów do sprawowania nadzoru nad podległymi służbami.

„Służby muszą działać w sposób przejrzysty, a minister musi mieć nad nimi realny, a nie tylko teoretyczny nadzór” – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Jak dodał, mundurowi mają szerokie uprawnienia wobec obywateli, dlatego Polacy mają prawo oczekiwać, że pracują oni zgodnie z najwyższymi standardami.

Projekt ustawy uprawnienia ministra do nadzorowania nad Policji, PSP, Straży Granicznej i BOR. Nadzór będzie obejmował m.in. czynności operacyjno-rozpoznawcze, prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających czy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników tych służb.

Projekt zakłada utworzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jako nowego organu nadzoru, podlegającego bezpośrednio ministrowi. Wsparciem dla niego ma być utworzone w strukturach resortu Biuro Nadzoru Wewnętrznego (BNW).

„To ono pomoże egzekwować odpowiednie standardy pracy służb mundurowych. Zajmie się też wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy, w tym przypadkami łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej. BNW sprawdzi również, czy kandydaci na wyższe stanowiska w służbach nie popełniali nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji” – czytamy w komunikacie.

Biuro Nadzoru Wewnętrznego ma pomóc w zwalczaniu korupcji w służbach mundurowych. W skład biura wejdzie 35 inspektorów oddelegowanych z Policji i Straży Granicznej, a wspierać ich mają funkcjonariusze BOR i strażacy.

„Biura Spraw Wewnętrznych, które działają obecnie w komendach głównych Policji i Straży Granicznej zostaną odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, nadzorowanymi przez ministra. Ich zadania pozostaną jednak niezmienione. BNW będzie działać niezależnie od nich, na wyższym szczeblu. Będzie też mogło zlecać im wykonanie pewnych czynności sprawdzających” – podkreślono w komunikacie.

Źródło: MSWiA

jas/ oprac. W.S

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.