Marszałek powołuje się na § 10 ust. 1 pkt 13 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej. Zgodnie z Regulaminem, marszałek Sejmu „sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Sejmu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, w tym o użyciu w razie konieczności Straży Marszałkowskiej”

 – Czy to już jest stan wojenny? Co robi Policja pod Sejmem? – pytał poseł Meysztowicz