easy DEPT – członkowie reprezentanci – BRAK DANYCH!!!!! Czy Krajowy Rejestr Długów jest „trustem”??

Autor Obywatelski

 

Nasz czytelnik otrzymał „ostateczne wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania do KRD BIG S.A informacji o zobowiązaniu dłużnika”. Na białej kartce papieru jest biało-czerwone logo Krajowego Rejestru Długów wraz z dwudziestopieciocyfrowym numerem sprawy „u wierzyciela”. Sprawdziliśmy czym jest Krajowy Rejestr Długów a także reklamowane w telewizji easy DEPT. Prawdopodobnie reklamowany w TVP getback wcale nie jest lepszy.

Ostateczne wezwanie zaczyna się tak:”easyDEPT Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w: Warszawia (01-208) ul Przyokopowa 33 za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów BIG S.A, wzywa do zapłaty kwoty wierzytelności wymagalnej, której specyfikacja zadłużenia znajduje się na odwrocie niniejszego pisma.

Kwota długu na dzień 19-06-2017 wynosi 236,27 zł

Wymienioną kwotę należy wpłacić (…), generalnie na konto easy DEPT, czyli najzwyklejszej firmy windykacyjnej. Gdy nasz czytelnik zadzwonił pod wskazany na wezwaniu numer i próbował wyjaśnić sprawę, jednocześnie informując „żeński głos”, że rozmowę będzie nagrywał, połączenie zostało natychmiast przerwane.

Ciekawa jest również, wspomniana wcześniej specyfikacja wierzytelności. W tabelce, gdzie są cztery rubryki, jest napisane tak: numer dokumentu, rodzaj dokumentu, data wystawienia i termin płatności. Ciekawe jest też to, że w rubryce rodzaj dokumentu są wyszczególnione trzy „noty karne”. Z tego co się orientujemy takiego terminu nie ma w polskim prawie. Z jakiego tytułu „noty” zostały wystawione, tego już nie napisali. W dalszym ciągu pisma jest szansa na reklamację w ciągu 21 dni. Tu warto uczulić „dłużników” na to, aby pod żadnym pozorem nie wdawać się w rozmowę z „operatorem, bo rozmowy są nagrywane a ich treść czasmi próbuje być wykorzystywana w sądzie przy rozprawach dot. tzw. uznania długu. Który wcześniej się przedawnił.

Jeżeli jeszcze ktoś nie pojął, to zwracamy uwagę na to, że i Krajowy Rejestr Długów jak i easy DEPT czy inny getback, mocno ostatnio reklamowany w mediach, jest prywatną firmą windykacyjną, które to firmy żerują na niewiedzy dłużników i cwaniacko starają się odzyskać długi. Często dawno przeterminowane. Ja bym się nie przejmował takimi pismami.

 

TRUST (ekonomia)

Trust – forma koncentracji kapitałowej[1], w której przedsiębiorstwa tworzą oligopol, powstający na drodze łączenia się samodzielnych dotąd przedsiębiorstw tej samej branży. Dotychczasowi ich właściciele stają się udziałowcami powstającego trustu, na którego czele stoi zarząd kierujący produkcją i sprzedażą, wyznaczający ceny, określający podział zysków. Przedsiębiorstwa tracą całkowicie swą samodzielność pod względem handlowym, wytwórczym i prawnym.

W większości państw o gospodarce rynkowej tworzenie trustów jest prawnie zabronione[1].

P.S
Już po napisaniu tego artykułu zajrzeliśmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Tam też jest fajnie. KRD to zwyczajna firma windykacyjna, na której czele stoi trzech dżentelmenów: Wojciech Adam Łącki – prezes, Ameljan Maciej Konrad – wiceprezes i Jakub Kostecki – wiceprezes. Mamy nadzieję, że ten ostatni nie ma nic wspólnego z byłym bokserem Dawidem Kosteckim, ale kto wie.(KRS: 0000169851, NIP: 8951794707, REGON: 932913319) Data rozpoczęcia działalności to 2003 rok. Pierwszy wpis do KRS datowany jest 7.08.2003. A ostatni 12 07 2016. W sumie jest ich 25. I „wisienka na torcie” na koniec. Sprawozdania finansowe „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S A” opublikowane w Monitorze Polskim B zostało opublikowane w Monitor B nr 2035 z 2012r.  2011-12-31   2012-09-12
A co ze sprawozdaniami za kolejne lata? Jak już sprawdziliśmy Krajowy Rejestr Długów, to zajrzeliśmy także do KRS-u easyDept. I tu zdziwienie. W rubryce członkowie reprezentanci figuruje BRAK DANYCH!!!!!!

Wiktor Sobierajski

Sekurytyzacja (ang. securitization) – technika refinansowania, w ramach której pula aktywów wraz z generowanymi przez nie strumieniami gotówkowymi zostaje wyizolowana z bilansu banku (lub rzadziej innego podmiotu) w formie podmiotu specjalnego przeznaczenia (ang. special purpose vehicle, SPV), który dokonuje refinansowania poprzez emisję papierów wartościowych.

 

Czy KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW jest TRUSTEM? To też postaramy się wyjaśnić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.