Ustawa o RIO. Czy dojdzie do weta prezydenta?

Autor Obywatelski

Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Jeżeli do tego dojdzie, byłoby to jego pierwsze weto wobec rządu Beaty Szydło.
Nieoficjalną informację o zawetowaniu rządowej ustawy podał portal 300polityka.pl. Według źródeł z Pałacu Prezydenckiego Duda, który w tej chwili wypoczywa w Juracie, uznał, że zmiany proponowane przez resort ministra Mariusza Błaszczaka prowadziłyby do centralizacji i zbytniej ingerencji w niezależność regionalnych izb obrachunkowych.

Zadaniem 16 izb jest kontrola finansów powiatów, gmin i województw, realizacji uchwał budżetowych i legalności wydatków. Zarządzają nimi prezesi wybierani w konkursie na sześcioletnią kadencję.

PiS chciał to zmienić i podporządkować RIO premierowi. Prezesa izby i wszystkich członków kolegium miał powoływać i odwoływać premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Politycy PiS zapisali też w ustawie, że urzędnicy RIO będą mogli kontrolować samorządowców nie tylko pod kątem legalności ich działań, ale również gospodarności i rzetelności. – Każda decyzja samorządu o wydawaniu pieniędzy będzie mogła być zakwestionowana. Nawet najlepiej przygotowana i najwłaściwsza. Taki przepis będzie mógł być wykorzystywany politycznie, nie merytorycznie – krytykowała podczas prac nad ustawą posłanka PO Krystyna Skowrońska.

oprac. W.S

 

Komentarze są zamknięte