Kędzierzyn-Koźle: znaczone, czyli odbieranie środków dzieciom i młodzieży

Autor Obywatelski

 

Dotarła do nas opinia, komisji rewizyjnej o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi miasta. Z całej litanii uwag poruszymy jeden temat, który najbardziej nas zainteresował, a który dotyczy nielegalnego nakładania podatków na przedsiębiorców i odbierania środków między innymi dzieciom.Może nie wszyscy wiedzą, ale każdy sklep czy bar sprzedający twardy narkotyk, którym jest alkohol etylowy (czy to pod postacią wódki, wina czy piwa) zobowiązany jest do poniesienia określonej opłaty zwanej potocznie „korkowym”. Bez wdawania się w szczegóły kwota uzależniona jest od rodzaju i ilości sprzedawanego alkoholu, terminu rozpoczęcia lub zakończenia działalności.
O środkach uzyskanych w ten sposób przez gminę mówi się, że są „znaczone”. Oznacza to, że mogą być wydane tylko i wyłącznie na jeden cel jakim jest profilaktyka antyalkoholowa i narkotykowa. To właśnie z tych środków między innymi gmina prowadzi świetlice socjoterapeutycz

ne, wysyła dzieciaki na kolonie czy prowadzi punkty dla osób mających problemy z uzależnieniami. W 2016 roku gmina uzyskała z tego tytułu 1 391 583,45zł. Natomiast wydatkowała o 300 574,24zł mniej. Nie wiemy co się stało z tymi pieniędzmi, a co można zrobić za 300  tysięcy np. dla dzieciaków, pozostawiamy waszej wyobraźni.
Okazuje się, że to nie pierwszy raz. W 2012 roku w ramach akcji Masz Głos przy wsparciu Sieć Obywatelska – Watchdog Polska prowadziliśmy monitoring wydatkowania środków funduszu korkowego. Wówczas wyłapaliśmy, że gmina „zaoszczędziła” w ten sposób, w przeciągu 8 lat, około 2,5 miliona. Teraz, po raz pierwszy w historii tego miasta problem zauważyła również komisja rewizyjna.
Jeżeli opłata nałożona jest na „zbożny” cel jakim jest przeciwdziałanie patologiom związanym z alkoholizmem, na które zgodnie z ustawą muszą się zgodzić przedsiębiorcy, to już ich wydawanie na inne cele jest nie tylko łamaniem ustawy, ale nakładaniem na nich nielegalnego podatku. Jak również ograniczaniem pomocy tam gdzie powinna ona trafić.
Tylko to nas jakoś nie dziwi. To kolejne, po nielegalnym pobieraniu opłat za parkowanie, działanie władz gminy skierowane przeciwko jej mieszkańcom.

Fundacja „Wiedzieć Więcej”

oprac. Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte