ZUS bliżej obywatela: ZUS chce zatrudniać osoby niepełnosprawne

Autor Obywatelski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą współdziałać na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska oraz Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu PFRON podpisali dwa istotne społecznie porozumienia. Pierwsze o współpracy w Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu PFRONi społecznemu osób niepełnosprawnych, a drugie – o wsparciu finansowym dla ZUS w związku z planami zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

– Osoby niepełnosprawne to pełnosprawni pracownicy. Musimy wykorzystać w Zakładzie potencjał i doświadczenie tych osób, tym bardziej, że niejednokrotnie ten ich potencjał jest większy niż osób pełnosprawnych. Chcemy, by Zakład był miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie chcemy pokazać, że niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Porozumienie o współpracy między ZUS a PFRON przewiduje przede wszystkim promocję kompleksowej rehabilitacji wśród osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także wprowadzeniu w życie narzędzi, które posłużą tworzeniu warunków do powrotu do pracy osobom niepełnosprawnym i utrzymaniu się na tym rynku. Obie strony deklarują też prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych służących aktywizacji niepełnosprawnych. Drugie z porozumień jest pierwszym widocznym efektem współpracy pomiędzy obydwiema instytucjami. W ramach realizowanego przez Fundusz programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma finansowe wsparcie na tworzenie i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym także wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych.

– Naszym naturalnym sojusznikiem jest administracja i instytucje publiczne, które ze względu na społeczną siłę oddziaływania powinny być liderami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – podkreśla Robert Kwiatkowski, Prezes Funduszu.

Celem ZUS jest dojście w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do pułapu 6 proc. wszystkich zatrudnionych w Zakładzie. Obecnie udział pracowników niepełnosprawnych w ogólnym stanie zatrudnienia w ZUS wynosi 3, 51 proc., a jeszcze w 2009 r. był to poziom 1, 96 proc.

Sebastian Szczurek rzecznik prasowy ZUS Opole

Komentarze są zamknięte