KE broni komuszych przywilejów?

Redaktor

„Sławny” Adam Mazguła, fot. YOUTube/wPolityce.pl

Okazuje się, że Komisja Europejska widzi jakieś formy złamania zasad konstytucyjnych w odebraniu funkcjonariuszom UB/SB czy LWP, walczącym czynnie z prawem do wolności i demokracji, przywilejów emerytalnych uzyskanych za wierną służbę dla ZSRR!

Na stronie europosła SLD Janusza Zemke znajduje się odpowiedź szefa gabinetu I Wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, Bena Smuldersa z 19 maja br. na list sygnowany przez „planistę stanu wojennego” gen. LWP Franciszka Puchałę. W treści stanowiska KE, czytamy:

Szanowny Panie Puchała,

Pierwszy Wiceprzewodniczący Pan Frans Timmermans pragnie podziękować za pismo z dnia 4 stycznia 2017 r., w którym wyraża Pan obawę dotyczącą projektu ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy polskich sił zbrojnych i ich rodzin. Proszę przyjąć nasze przeprosiny za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi.

Przyjęliśmy do wiadomości, że wspomniany projekt narusza podstawowe zasady konstytucyjne. Komisja zdaje sobie sprawę, że projekt ustawy nie został jeszcze przyjęty i jest nadal rozważany w Sejmie. Komisja jest świadoma, że Sejm przyjął niedawno ustawę o podobnej treści dotyczącej pracowników innych służb mundurowych w Polsce.

Jeśli chodzi o kwestię, czy projekt ustawy narusza podstawowe zasady konstytucyjne, chciałbym podkreślić, że ta kwestia po raz kolejny ilustruje znaczenie skutecznego przeglądu ustawodawstwa w Polsce. W tym kontekście chciałbym przypomnieć, że w dniu 21 grudnia 2016 r. Komisja przyjęła uzupełniające zalecenie w sprawie zasady państwa prawa w Polsce, w którym Komisja wyraziła swoje obawy dotyczące aktualnej sytuacji Trybunału Konstytucyjnego i jego zdolności do zapewnienia skutecznej kontroli konstytucyjnej. W tym celu polskie władze zostały poproszone o rozwiązanie problemów, które zostały określone w trybie pilnym. (…)

Dnia 20 lutego 2017 r. Komisja otrzymała odpowiedź rządu polskiego. Komisja jest obecnie poważnie rozważa podjęcie kolejnych działań.

(…)

Pragnę zapewnić, że Komisja nadal pozostaje głęboko zobowiązana do przestrzegania wartości, na których opiera się Unia Europejska i będzie nadal śledzić wydarzenia w tym zakresie w Polsce.

Z poważaniem

Ben Smulders

Bruksela, dnia 19 maja 2017 r.”.

Wypada zapytać, czy Komisja Europejska zamierza bronić przywilejów komunistycznych zbrodniarzy walczących o „demokrację ludową” tylko dlatego, że za zmianami ustawowymi stoi obecna większość parlamentarna?

(pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

Komentarze są zamknięte