Konferencja prasowa Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI „Stop partiom w samorządach”

Autor Obywatelski

 

1. Czym jest Ruch Samorządowy Bezpartyjni?Ruch Samorządowy Bezpartyjni został powołany, aby pokazać wyborcom alternatywę i powstrzymać galopujące upartyjnienie sceny politycznej. Chcemy przenieść dobre praktyki z samorządów i dokonać zasadniczych zmian systemowych na poziomie decentralizacji, rozproszenia urzędów i zmiany systemu wyborczego. Nie przyjmujemy struktury partyjnej, pracujemy lokalnie w sprawach naszych wyborców. Robimy wszystko to, czym partie się nie interesują. Na szczeblu centralnym łączymy się w realizacji wspólnych postulatów. W tym momencie w 6 województwach działają stowarzyszenia samorządowe pod naszą egidą grupujące 150 samorządów, a już w najbliższych tygodniach będziemy posiadali regionalne organizacje w całej Polsce.

2. Skąd pomysł na projekt ustawy?

Obecnie rządzący chcą w pełni decydować o każdej sferze życia, bez słuchania wyborców. Partie polityczne już dawno straciły z oczu dobro wspólne. Od wielu lat obserwujemy jak partie zawłaszczają życie publiczne i próbują zawłaszczać samorządy. Ale dziś ryzyko upartyjnienia osiągnęło czerwony alert. A to właśnie samorząd jest głosem mieszkańców, dlatego nie możemy pozwolić na to, by o naszych małych ojczyznach, zamiast mieszkańców, decydowali partyjni działacze, w zaciszu warszawskich biur partyjnych. Samorząd jest przestrzenią, w której każdego dnia rozwiązuje się problemy mieszkańców. To przecież dobrzy, sprawdzeni, lokalni gospodarze są najbliżej codziennych spraw. Projekt ustawy, nad którym pracujemy, jest pierwszym krokiem przeciwdziałania niebezpiecznemu trendowi zawłaszczania samorządów przez system partyjnych powiązań, naruszających w istotny sposób podstawowe prawa obywatelskie. W interesie mieszkańców i lokalnych wspólnot leży, aby w wyborach do rady miasta, gminy czy w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta, mógł kandydować każdy na równych zasadach, bez konieczności wstępowania do żadnej organizacji partyjnej.

3. Jakie są główne założenia projektu ustawy?

Istotą projektu ustawy „Stop partiom w samorządach” jest pozbawienie partii politycznych możliwości tworzenia komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów. W założeniu, nasz projekt ma być początkiem legislacyjnych procesów zmierzających do wyeliminowania przepisów dyskryminujących komitety wyborcze wyborców, nie będące komitetami rejestrowanymi i finansowanymi przez partie polityczne, a co za tym idzie, nie korzystające z przywilejów nadanych komitetom partii politycznych i koalicji partii politycznych wprost poprzez obowiązujące przepisy ustawy Kodeks wyborczy. Jednocześnie, aby zapewnić równość wszystkich wyborców i sprostać wymogom art. 32 ust. 1 Konstytucji, projekt nowelizacji kodeksu wyborczego nie zamyka możliwości tworzenia komitetów wyborczych wyborców przez wyborców zrzeszonych w partiach politycznych. Chodzi o to, aby zachować zasady konkurencyjności i braku dyskryminacji wyborców bezpartyjnych. Obecnie kandydaci, którzy nie należą do partii politycznych są dyskryminowani w życiu politycznym poprzez przepisy Kodeksu wyborczego, które wyraźnie preferują partie polityczne, ponieważ partie moją prawo korzystać z:
funduszy wyborczych partii politycznych (art. 132 § 1),
lokali, zasobów ludzkich i innej infrastruktury partii politycznych (art. 133 § 1),
preferencyjnych zasad losowania numerów list wyborczych na szczeblu krajowym (art. 409 § 1),
z wypromowanych za pieniądze publiczne (dotacje dla partii politycznych) logotypów, nazw i znaków graficznych (art. 93),

Na dzisiejszej konferencji prasowej wystąpią:
Robert Raczyński – Prezydent Lubina
„Nasz Ruch powstał ze względu brak alternatywy na scenie politycznej. Chcemy dać Polakom poważną, niepartyjną alternatywę wobec plemion, jakimi stały się dziś partie polityczne.
Dlatego powołaliśmy RS Bezpartyjni. Zrzeszamy dziś ponad 150 samorządów. Jutro dołączą kolejni w województwie łódzkim. Chcemy by była to konfederacja wolnych ludzi, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych z autonomią działalności poszczególnych Regionów.”

Łukasz Mejza – Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego
„Zdajemy sobie sprawę, że nasz pomysł jest przewrotem kopernikańskim w polskim życiu publicznym. Ale jest to zmiana konieczna, ponieważ rządzący chcą zalać Polskę betonem partyjnym od góry do dołu. Politycy partyjni zamiast skupić się na ciężkiej pracy dla mieszkańców zachowują się jak sępy krążące na samorządem, który stał się dla nich kawałkiem mięsa. Partie polityczne uwłaszczyły się na samorządzie i traktują go jak biura pracy. Parlament wygląda już jak zoo, w którym drapieżne zwierzęta walczą o władzę i przestrzeń i my nie chcemy, aby samorząd, w którym przecież każdego dnia rozwiązuje się tysiące problemów mieszkańców wyglądał podobnie. Nie zgadzamy się na jarmarczne spektakle, ideową próżnię i przenoszenie konfliktu o to, czy warto blokować mównicę, na poziom najważniejszy dla mieszkańców, czyli samorząd. Dlatego im mniej partii i polityki w samorządzie, tym lepiej dla mieszkańców – a to ich interes jest najważniejszy!

Tadeusz Czajka – Wójt Tarnowa Podgórnego
„Polska Lokalna to głównie bezpartyjni mieszkańcy i my bezpartyjni samorządowcy. Jesteśmy najbliżej naszych obywateli, załatwiając najbardziej przyziemne sprawy. Budując przedszkola, chodniki, ściągając inwestorów do naszych gmin. Te sprawy nie mają wymiaru politycznego i nie może być tak, że będą o nich decydować partyjni bossowie z warszawskich biur politycznych.
Nie jesteśmy wrogami partii, ale nie chcemy przenoszenia sporu plemiennego, który widzimy na co dzień w telewizji i w Sejmie na poziom Polski Lokalnej do naszych gmin. Ta quasi – centralizacja ewidentnie stoi w sprzeczności z obywatelskością i bezpośrednim wpływem mieszkańców na losy swojej lokalnej społeczności.”

Leszek Kawski – Burmistrz Wąbrzeźna
„Partie polityczne na etapie startu mają znaczne preferencje. Podatnicy dotują ich kampanię, a my jako kandydaci bezpartyjny musimy znaleźć pieniądze, dotrzeć do mieszkańców, przedstawić swój program i za to zapłacić, rozliczyć się. Partia polityczna załatwia te rzeczy swoim pupilom. Czyli tak naprawdę każdy z nas, podatników, wyborców, za to płaci. Ponadto partyjni pupile, gdy przegrają, mogą liczyć na intratne posady w spółkach Skarbu Państwa.”

Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa
„Inicjatywa ustawodawcza „Stop partiom w samorządach” polegająca na zmianie Kodeksu Wyborczego może pozytywnie wpłynąć na aktywizację społeczeństwa obywatelskiego. Zaproponowane przez nas zmiany Kodeksu Wyborczego, wyrównają szansę zwykłych obywateli na poziomie startu w wyborach samorządowych. Uwolnijmy potencjał ludzki tkwiący w ruchach miejskich, który przełoży się na rozwój samorządu terytorialnego.”

Arkadiusz Nowalski – Burmistrz Sejn
„Zmiana ustawy jest niezbędna, aby zwykli obywatele zaangażowali się w życie swoich małych ojczyzn. Musimy odblokować potencjał mieszkańców naszych miast, miasteczek, gmin i zaprosić ich do wspólnego budowania samorządu lokalnego. Partie polityczne mają szereg przywilejów, które dają im przewagę w starciu z lokalnymi komitetami, zmiany postulowane przez nas mają to zmienić.”

Filip Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miasta w Augustowie
„W ciągu dwóch tygodni po rejestracji komitetu złożymy dokumenty, projekt ustawy wraz z pierwszym tysiącem podpisów na ręce Marszałka Sejmu. Już dziś zapraszamy na briefing w Sejmie. Później zaczynamy zbiórkę na terenie całego kraju wspomaganą kampanią społeczną i informacyjną. Finał planujemy we wrześniu. Mamy nadzieję i jesteśmy o tym przekonani, że projekt spotka się z poparciem Polaków.”

Patryk Hałaczkiewicz – Koordynator Krajowy RS Bezpartyjni
„Już jutro powołanie zostanie Stowarzyszenie, Bezpartyjni – Łódzkie. To już 7 województwo,
w którym powstaje zorganizowana grupa samorządowców. Poza tym, mamy dużo zgłoszeń z pozostałych regionów Polski. Wkrótce takie organizacje powstaną w Małopolsce i w Warszawie. Do września chcemy mieć struktury w całym kraju. We wrześniu planujemy ogólnopolski zjazd naszego ruchu, na którym przedstawimy założenia programowe. Ponadto, planujemy już w czerwcu, w Sejmie konferencję dotyczącą tematu deglomeracji.”

98 % Polaków jest Bezpartyjnych!

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte