Adam Słomka uwięziony!

Redaktor

Wczoraj lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka został decyzją sędziego Sądu Rejonowego Katowice Wschód Andrzeja Obcowskiego (pismo WPkz 99/2017) uwięziony w Areszcie Śledczym w Mysłowicach.

Warszawa, 11.04.2017 r.

Adam Słomka uwięziony w 7. rocznicę Smoleńska
i 77. rocznicę zbrodni w Katyniu!

Wczoraj lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka został decyzją sędziego Sądu Rejonowego Katowice Wschód Andrzeja Obcowskiego (pismo WPkz 99/2017) uwięziony w Areszcie Śledczym w Mysłowicach. Najwyraźniej „nadzwyczajna kasta” obawia się zmian, o jakie od lat zabiega były katowicki parlamentarzysta i stosuje wobec niego dziecinne, putinowskie represje!

Pretekstem do jego uwięzienia stała się sprawa plakatowania jednego ze śląskich miast w 2014 roku w związku z protestem pod monumentem Armii Czerwonej. Adam Słomka kierował po północy samochodem, w którym pasażerowie rzekomo nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa! To okazało się wystarczającym do jego uwięzienia.

Według naszych informacji SSR Andrzej Obcowski jest skoligacony z byłą szefową Prokuratury Rejonowej w Katowicach Barbarą Obcowską, która zataiła swoją świadomą współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL i złożyła nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. Prokurator Obcowska – TW „Maria” – współpracowała z SB od lipca 1987 do stycznia 1990 r. Współpracę podjęła dobrowolnie, a szefową katowickiej prokuratury pozostawała do 2005 roku. Od 2011 roku jest ona prokuratorem w stanie spoczynku i pobiera prokuratorską emeryturę.

Domagamy się natychmiastowego zwolnienia Adama Słomki z więzienia oraz wyciągnięcia surowych konsekwencji dyscyplinarnych wobec SSR Andrzeja Obcowskiego, który m.in. uniemożliwił udział lidera KPN w obchodach 7.rocznicy katastrofy w Smoleńsku i 77.rocznicy zbrodni w Katyniu! Swoją decyzją motywowaną politycznie SSR Andrzej Obcowski radykalnie zignorował m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego podjęty w pełnym składzie z 24 czerwca 1998 roku, sygn. K 3/98, w którym TK stwierdził wyraźnie, że „(…) Poszanowanie i obrona (…) wszystkich elementów niezawisłości są konstytucyjnym obowiązkiem wszystkich organów i osób stykających się z działalnością sądów, ale także są konstytucyjnym obowiązkiem samego sędziego. Naruszenie tego obowiązku przez sędziego oznaczać może sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a to jest równoznaczne z bardzo poważnym uchybieniem podstawowym zasadom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. (…)”.

Za Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI
(-) Ireneusz Wolański

Komentarze są zamknięte