„Kraina moich Dróg” – Tomasz J. Kostyła

Autor Obywatelski

Witam Wszystkich bardzo serdecznie! Jestem fotografem, dziennikarzem i tak wyszło w życiu, że bywam też poetą. Mam za sobą debiut literacki w 2010 roku, kiedy ukazał się mój pierwszy tom poezji pt. „Archanioł i Rycerz”. Byłem również redaktorem książki pt. „Antologia polskiej poezji tożsamościowej” wydanej w 2012 roku.

Obecnie zebrałem kolejny autorski materiał, liczący około 100 wierszy, które chciałbym wydać drukiem jako książkę- stąd moja prośba do Was o pomoc w tym projekcie. Niestety, koszty poligraficzne nie należą do małych, a w przypadku braku możliwości dofinansowania z instytucji zwanej Ministerstwem Kultury i Sztuki, można polegać tylko na szczęściu- co nie zawsze się spełnia w świecie realnym- ale można też polegać na dobrej woli Darczyńców, bez których nie powstałoby tak wiele wspaniałych i pożytecznych rzeczy.
Książka będzie nosić tytuł „Kraina moich Dróg”. Zgromadzone tam wiersze opisują rzeczywistość w różnych sferach naszej codzienności. I chociaż jest to męska poezja, to jednak nie jest ona pozbawiona wrażliwości, osobistych sentymentów, a podmiot liryczny wędruje po różnych zakamarkach ludzkiej duszy. Nie tylko polityka, nie tylko człowiek i jego dylematy, ale również miejsca zapomniane i odnajdywane- ślady naszej obecności. Poezje uzupełniają fotografie mojego autorstwa, które tworzą jednolitą całość.

Środki tutaj zgromadzone zostaną wykorzystane w pełni na opracowanie graficzne, skład, druk oraz na promocję publikacji. Książka ma być wydana solidnie z kolorową okładką, na dobrym papierze. Bardzo mi zależy, aby publikacja ta ukazała się jak najszybciej i dotarła do jak największej liczby osób.

Będę głęboko wdzięczny wszystkim tym, którzy przyczynią się do wydania niniejszej książki. Każdy z Was- darczyńców może stać się współwydawcą, a jednocześnie przyczynić się do rozwoju polskiej kultury tożsamościowej.

Wszystkim Darczyńcom bardzo serdecznie z góry dziękuję.

Tomasz J. Kostyła

Komentarze są zamknięte