Konkurs dla dziennikarzy i nie tylko. 20 tys. złotych dla tropicieli historii rozwoju Polski

Autor Obywatelski

Polska Agencja Prasowa we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim ogłasza konkurs „Kroniki rozwoju” dla poszukiwaczy nieznanych lub zapomnianych śladów polskich inicjatyw gospodarczych okresu międzywojnia.Celem konkursu jest przypomnienie inicjatyw gospodarczych dwudziestolecia międzywojennego, które poprzez innowacyjność, pomysłowość, trafność decyzji, talent prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów a także lokalnych społeczności wiejskich.

Konkurs ma wskazać, że na drodze rozwoju gospodarczego Polski mamy nie tylko sztandarowe przedsięwzięcia gospodarcze jak Gdynia czy COP, ale znakomite przedwojenne działania lokalne m. in. na rzecz rozwoju produkcji rolnej, handlu czy bankowości.

Kto może wziąć udział?

Do ich opisu – widzianych z pozycji polskich inżynierów, działaczy gospodarczych, rolników, zwykłych ludzi – zapraszamy:
– naszych czytelników zainteresowanych międzywojenną historią gospodarczą Polski,
– dziennikarzy mediów lokalnych
oraz
– samorządowych rzeczników prasowych.

Forma pracy

Prace konkursowe dokumentujące lokalne osiągnięcia gospodarcze mogą mieć dowolną formę np.: publikowanego lub niepublikowanego tekstu dziennikarskiego, opisu, felietonu, dziennika, blogu, fotogalerii, filmu, prezentacji multimedialnej, nagrania audio czy kopii dokumentów opatrzonych autorskim opisem.

Uczestnicy konkursu mogą oprzeć się o przedwojenne akta lokalnych urzędów, wycinki ze starych publikacji a także zapisy rozmów z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych decyzji i wydarzeń, stanowiących impuls lokalnego, regionalnego lub ogólnokrajowego rozwoju.
Termin

Prace konkursowe będzie można nadsyłać od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.

Nagrody pieniężne

Autorzy prac najlepiej udokumentowanych faktograficznie i posiadających najwyższe walory popularyzatorskie otrzymają nagrody pieniężne. Wśród laureatów jury rozdzieli 20 tys. zł.

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych www.samorzad.pap.pl i www.kurier.pap.pl.

Pytania oraz deklaracje zgłoszeń można przysyłać na adres [email protected] z dopiskiem „Konkurs”.

REGULAMIN ogólnopolskiego konkursu reporterskiego „KRONIKI ROZWOJU”

Komentarze są zamknięte