Próbują omijać przepisy o stawce godzinowej. Rafalska: kontrolujemy każdy sygnał

Autor Obywatelski

Wszystkie informacje o nieprawidłowościach dot. minimalnej stawki godzinowej są przekazywane Państwowej Inspekcji Pracy – powiedziała w środę minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Do resortu docierają informacje o próbie obejścia przepisów – dodała.„Wszystkie informacje dotyczące nieprawidłowości, najmniejsze sygnały, które docierają do resortu z regionów, z lokalnych środowisk, od firm, od pojedynczych pracowników, są dekretowane i kierowane do Głównego Inspektora Pracy” – powiedziała Rafalska na wspólnej konferencji prasowej m.in. z szefową ZUS prof. Gertrudą Uścińską oraz Głównym Inspektorem Pracy Romanem Giedrojciem.

„Chcemy pokazać, że mobilizujemy wszystkie siły i współpracujemy w tym zakresie, żeby przepisy prawa w Polsce były przestrzegane; szczególnie te, które dotyczą pracowników, ale i pracodawców, bo oni już dziś wiedzą, że stosowanie niższych stawek jest nieuczciwe” – dodała.

Minister zapowiedziała, że ZUS, PIP oraz MRPiPS wydadzą informator, który ma być pomocny dla pracowników i pracodawców, i który będzie szczegółowo odnosił się do przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Rafalska zwróciła uwagę, że na przepisy o minimalnej stawce „czekały miliony pracowników i polskich rodzin, które były najniżej wynagradzane”. „To w trosce o ich wynagrodzenia, godne wynagrodzenia, chcemy zlikwidować patologie, które funkcjonowały niemalże w całych branżach” – zaznaczyła.

Powiedziała, że poprosiła wszystkich ministrów, o skontrolowanie, czy resorty same stosują i zachowują minimalną stawkę godzinową przy wynagradzaniu osób zatrudnionych oraz w firmach je obsługujących. „W moim resorcie rodziny i pracy nie stosowano takich form zatrudnienia, tylko stałe zatrudnienie, ale czekam też na informacje od pozostałych ministerstw” – mówiła.

Zaznaczyła, że z początkowych kontroli – trwających od lutego – wynika, że skala nieprawidłowości może sięgać 20 proc. „Ten wskaźnik zmieni się pewnie przy dłuższym monitorowaniu, liczymy że będzie niższy, ale po to te wszystkie inicjatywy i informator, by przypominać o stosowaniu prawa” – powiedziała.

Wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed powiedział, że podczas kontroli analizowane będzie to, czy po zmianach w prawie nie są nadużywane umowy o dzieło, których minimalna stawka nie obejmuje.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Komentarze są zamknięte