Komornicy: skuteczność egzekucji sądowej – na poziomie ok. 16 proc.

Autor Obywatelski

Skuteczność egzekucji sądowej w zeszłym roku była na poziomie około 16 proc., komornicy wyegzekwowali na rzecz wierzycieli blisko 8 mld 314 mln zł, zaś do kancelarii komorniczych wpłynęło ok. 4,5 mln spraw egzekucyjnych – poinformowała Krajowa Rada Komornicza.

Jak zaznaczyła Rada poziom skuteczności egzekucji w zeszłym roku był najlepszy od czasu, kiedy prowadzone są pomiary, czyli od 2009 r. Przykładowo w 2015 r. skuteczność egzekucji była na poziomie 12,18 proc., w 2014 r. – 12,41 proc., zaś 2013 r. – 10,52 proc.

„W 2016 r. komornicy odzyskali na rzecz wierzycieli 8 mld 313 mln 929 tys. 728 zł. Do egzekucji łącznie zgłoszono 52 mld 483 mln 73
3 tys. 745 zł, co oznacza, że skuteczność wyniosła dokładnie 15,84 proc.” – wskazała w komunikacie KRK.

„Wpływ spraw ogółem w 2016 r. wyniósł 4 mln 445 tys. 528, co było wartością o 44,14 proc. niższą od wpływu w roku 2015. Jednocześnie ubiegłoroczny wpływ był o 20,71 proc. niższy od wpływu z roku 2014, o 6,39 proc. niższy od wpływu z roku 2013, o 11,97 proc. niższy niż w roku 2012 i o 5,27 proc. wyższy niż wpływ zanotowany w 2011 r.” – zaznaczyła KRK.

„Rok 2015 był rekordowy pod względem liczby spraw prowadzonych przez komorników, co było związane m.in. z działalnością tzw. hurtowni komorniczych. Działalność tych podmiotów została pod koniec 2015 r. skutecznie ograniczona, co spowodowało spadek liczby spraw w 2016 r.” – wyjaśnił prezes KRK Rafał Fronczek.

W listopadzie 2015 r. weszły w życie przepisy wyrównujące
wpływ spraw do komorników. Wcześniej bowiem w egzekucjach sądowych zachodziły negatywne zmiany polegające na tym, że następowała znaczna koncentracja dużej części spraw egzekucyjnych w 10 proc. kancelarii komorniczych.

Obecnie trwają prace nad nową ustawą o komornikach, która ma zastąpić przepisy o komornikach sądowych i egzekucji pochodzące z 1997 r. Celem zmiany jest – jak informowało MS – podniesienie prestiżu zawodu komornika i zwiększenie „realnego nadzoru” nad funkcjonowaniem tej profesji. Uzupełnienie planowanych przez MS zmian stanowi projekt innej ustawy odnoszącej się do kosztów komorniczych.

źródło: pap

Komentarze są zamknięte