Subrogacja i factoring nie pomogą JST ominąć przepisów o wskaźniku zadłużenia

Autor Obywatelski

Na czym polegają subrogacja i factoring i czy RIO powinny kwestionować stosowanie tych narzędzi przez samorządy? M.in. na te pytania odpowiada pierwszy wykład V edycji Samorządowej Akademii Finansów.

Niestandardowe instrumenty dłużne charakteryzuje dla uczestników SAF mec. Anna Sobierajska z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Według ekspertki subrogację i factoring należy uznać za „niedopuszczalne formy obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, opisanego w art. 243 ustawy o finansach publicznych”.

„Umowy te klasyfikowane winny być bowiem jako kredyt, pożyczka lub umowy nienazwane o podobnym charakter
ze, a tym samym nie powinny być pomijane przy obliczaniu długu publicznego” – podkreśla prawniczka. I wypunktowuje przesłanki przemawiające za takim właśnie traktowaniem tego typu umów zawieranych przez samorządy z instytucjami finansowymi lub bankami.

W swoim wykładzie Anna Sobierajska obszernie opisuje instytucję indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przypomina cele jego wprowadzenia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazuje zobowiązania sektora finansów publicznych wchodzące w państwowy dług publiczny. Uczestnicy SAF znajdą tu także charakterystykę umowy pożyczki i kredytu w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz Prawa bankowego, a także przykłady stosowania przez JST umów pozornych.

Wykład pt. „Niedopuszczalne prawnie próby obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zadłużenia” to pierwsze opracowanie w ramach V edycji Samorządowej Akademii Finansów. Dostępny jest bezpłatnie dla zalogowanych uczestników SAF. Dla chętnych, zainteresowanych dyplomem uczestnictwa w szkoleniu, ruszył już także pierwszy test sprawdzający złożony z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru.

Samorządowa Akademia Finansów to projekt realizowany przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Piąta edycja szkoleń dla samorządowców porusza tematykę zrównoważonej gospodarki finansowej w JST, m.in. zarządzania długiem. Bezpłatne szkolenia realizowane są za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej pod adresem: http://www.saf.ews21.pl.

Zapraszamy!

Komentarze są zamknięte