Związek Przedsiębiorców i Pracodawców powołuje Forum Rynku Pracy ZPP

Autor Obywatelski

Forum Rynku Pracy będzie platformą dialogu decydentów politycznych, pracodawców oraz ekspertów na temat wyzwań rynku pracy w Polsce. Zakres tematyczny Forum to 5 obszarów: demografia, aktywizacja zawodowa kobiet, osób młodych, seniorów, oraz bariery podatkowe i prawne” – wyjaśnia Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP.Spotkanie inaugurujące dotyczyło kobiet na rynku pracy. Zaprezentowano raport Deloitte „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, opracowany na zlecenie firmy Coca-Cola. Szacuje on, że jeśli aktywność zawodowa Polek w wieku 20-64 lat osiągnie poziom krajów starej UE, to liczba pracujących wzrośnie o 533 tys. Polska gospodarka może zyskać 90-180,7 mld zł. Wielkość wpływu zwiększonej partycypacji zawodowej kobiet jest porównywalna z wpływem funduszy unijnej polityki spójności na PKB Polski na lata 2007-2020.

W Szwecji 83,5% kobiet od 15 do 64 roku życia jest aktywnych zawodowych, a współczynnik dzietności wynosi 1,88.

„Program 500+ daje kobietom wolność i możliwości wyboru. Od września wszystkie 3-latki mają mieć zapewnione miejsca w publicznych placówkach. Dzięki ogłoszonemu właśnie programowi Maluch+ w tym roku powstanie 12 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych” – przedstawił wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bartosz Marczuk.

Zróżnicowane formy pracy mogą ułatwiać kobietom podejmowanie pracy.

„Duch przedsiębiorczości w Polkach jest widoczny. Głównym motywem skłaniającym kobiety do zakładania własnych firm jest elastyczność, którą daje samozatrudnienie” – komentuje Jadwiga Emilewicz, wiceminister Rozwoju.

Podobny trend jest obserwowany podczas realizacji ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej „Sukces to JA”.

„W ramach realizowanego w całej Polsce programu ‚Sukces to JA’, którego jako Coca-Cola jesteśmy partnerem, Polki najchętniej biorą udział w warsztatach dotyczących zakładania firm. Prowadząc konferencje i zajęcia praktyczne widzimy ogromny potencjał w Polkach, ale jednocześnie w bezpośrednich rozmowach dowiadujemy się, że 2/3 z tej grupy boi się podjęcia ryzyka” – dodaje Anna Solarek, dyrektor kontaktów zewnętrznych i komunikacji Coca-Cola Poland.

Więcej informacji na temat prac Forum: http://zpp.net.pl/projekty/forum-rynku-pracy/
Źródło informacji: ZPP

Centrum Prasowe PAP

mp/Kurier PAP

Komentarze są zamknięte