Raport z badania „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce w 2015 r.”

Autor Obywatelski

Raport: 12 grudnia 2016 r. Narodowy Bank Polski opublikował wyniki raportu z badania ukraińskich imigrantów pracujących w Polsce. Raport zawiera analizę sytuacji imigracji na polskim rynku pracy, przepływów pieniężnych związanych z pracą cudzoziemców w Polsce oraz przybliża zjawisko nowej fali migracyjnej.
Nowa fala imigracji ma odmienną strukturę od tej, która związana była z przyjazdami obywateli Ukrainy do Polski przed rokiem 2014. Znacznie większą część stanowią w niej mężczyźni, dominują osoby młode. Większy jest udział migrantów ze wschodniej części Ukrainy, a mniej osób posiadających dzieci.

Większość obywateli Ukrainy wykonuje proste prace fizyczne, niewymagające kwalifikacji. Zatrudnienie znajdują głównie w gospodarstwach domowych, budownictwie, usługach remontowo-wykończeniowych i rolnictwie. Pracują przeciętnie 54 godziny w tygodniu, a ich średnie miesięczne zarobki netto wynoszą około 2,1 tys. zł.

Większość zarobków Ukraińcy przekazują do swojego kraju. W 2015 r. krótkookresowo zarobili 8 mld zł, z czego 5,0 mld zł trafiło na Ukrainę. Najczęściej zawożą je tam osobiście, co 2-3 miesiące. Średnia wartość pojedynczego transferu to około 1,8 tys. zł. Pieniądze przeznaczają głównie na bieżące wydatki i poprawę sytuacji mieszkaniowej.

Odrębną, ale też istotną grupą migrantów z Ukrainy są studenci, których liczba na polskich uczelniach zdecydowanie rośnie. W przyszłości chcieliby oni pracować w Polsce lub przynajmniej być związani zawodowo z Polską.

Badanie „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce w 2015 r.” przeprowadził Departament Statystyki NBP we współpracy z Fundacją Ośrodka Badań nad Migracjami przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutem Ekonomicznym NBP. Badanie prowadzone było od sierpnia do grudnia 2015 r.

Źródło: NBP

Komentarze są zamknięte