ZOO Opole składa projekt na ochronę 13 zagrożonych zwierząt

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Młoda Żyrafa [zoo.opole.pl]Projekt „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu” został złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski – Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym założeniem projektu jest ochrona ex situ 13 gatunków zwierząt i roślin: kraski, podgorzałki, bataliona, kulona, hełmiatki, ohara, bernikli białolicej, pijawki lekarskiej, żółwia greckiego, żółwia mauretańskiego, szczeżui wielkiej, kotewki orzech wodny, salwinii pływającej. W związku z powyższym zakłada się przebudowę oraz rozbudowę istniejącej szklarni, tak, aby dostosować ją zarówno do potrzeb ochrony ex situ, jak i do potrzeb przygotowania do przyszłej reintrodukcji tychże gatunków.
W chwili obecnej opolski ogród zoologiczny posiada budynek, który wymaga odpowiedniego zaadaptowania. W ramach projektu zostanie sporządzona dokumentacja techniczna oraz przeprowadzone będą roboty budowlane. Po odpowiedniej modernizacji i dostosowaniu do wymagań gatunków, wyposażeniu obiektu w sprzęt laboratoryjny, komputerowy, szklarniowy, urządzenia akwarystyczne itp. budynek ten idealnie będzie się nadawał do ochrony ex situ zagrożonych zwierząt i roślin. Po dokonaniu przebudowy planowane jest zasiedlenie obiektu okazami gatunków zagrożonych roślin i zwierząt pozyskanymi z natury po uzyskaniu stosownych zezwoleń, jak i z innych ogrodów zoologicznych.

Powyższe zadanie będzie realizowane przy udziale partnerów (Gmina Dąbrowa, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) posiadających w swych zasobach przedstawicieli zagrożonych gatunków. W celu wzmocnienia efektywności ochrony wskazanych gatunków zostaną zrealizowane działania promujące wiedzę na temat zagrożonych roślin i zwierząt. Będą to działania o charakterze nieinfastrukturalnym: wydarzenia promocyjne, spotkania, publikacje itp. Przeprowadzone zostaną także działania informujące o projekcie, jego celu oraz dofinansowaniu ze środków UE.

Przygotowywany projekt wpisuje się w szerszą koncepcję rozwoju ogrodu zoologicznego, który w dłuższym okresie przyczyni się do wydłużenia sezonu turystycznego w opolskim ZOO.

Całkowita wartość projektu: 6,38 mln PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 4,24 mln PLN
T

  1. Irena
    | ID: ed552b28 | #1

    Fauna i flora winny być ochraniane.Są kosztowne,ale konieczne. ZOO powinno się rozbudowywać,uzupełniać nowymi okazami.

Komentarze są zamknięte