Uproszczona sprawozdawczość finansowa NGO-sów

Niezależna Gazeta Obywatelska1

1procent_dla_Stop_KorupcjiW związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) organizacje pożytku publicznego, które spełnią przesłanki określone w ww. ustawie mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Należy podkreślić, że w przypadku spełnienia przesłanek określonych w ww. ustawie organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe podejmuje decyzję czy sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ww. ustawy czy też według zasad ogólnych według załącznika numer 1.

Organizacje pożytku publicznego w przypadku podjęcia decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro zamieszczają sprawozdania finansowe na stronie internetowej Ministerstwa w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego na nowych formularzach. Tylko jak samo Ministerstwo się przyznało, może to być dopiero koło kwietnia-maja, gdyż muszą dostosować do tego formularze elektroniczne!

Natomiast organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą i nie podjęły decyzji o sporządzaniu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro wypełniają sprawozdania finansowe na dotychczasowych zasadach.

Informacja szczegółowa w zakresie powyższych zmian wraz z wskazaniem formularzy sprawozdania finansowego dla mikrojednostek jest dostępna pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/Nowy,wzor,sprawozdania,finansowego,dla,jednostek,mikro,3665.html

tk, opp

Komentarze są zamknięte