Adam Słomka protestuje w sprawie interwencji policji pod siedzibą JSW

Redaktor
A. Słomka z KPN ROW, końcówka lat 80-tych XX wieku.

A. Słomka z KPN ROW, końcówka lat 80-tych XX wieku.

 

Adam Słomka, kandydat koalicji „NIEZŁOMNYCH” wydał dziś oświadczenie w sprawie wczorajszej policyjnej akcji pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Domaga się odwołania całego zarządu górniczej spółki i zapowiada, że odda część bezpłatnego czasu antenowego, aby protestujący mogli przedstawić swoje stanowisko.

Warszawa, 10 lutego 2015 r.

Oświadczenie

w sprawie skandalicznej interwencji policji pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej

W imieniu środowisk koalicji „NIEZŁOMNYCH” wyrażam najgłębszy sprzeciw wobec metod, jakimi posługuje się policja w obronie koalicji rządzącej PO-PSL i nominata z nadania Ministerstwa Skarbu Państwa na funkcji prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego. Górnicy mają prawo ale i obowiązek domagania się zaprzestania likwidacji miejsc pracy i oddawania rynku dla węgla wydobywanego m.in. w Rosji. Przypominam, że jest nieprawdziwą tezą, że górnictwo węgla staje się branżą nierentowną. Przykładem uratowania kopalni przez pracowników jest utrzymanie i rozwój kopalni Silesia.

Warto dodać, że kanclerz Niemiec Angela Merkel z całą stanowczością dotuje wbrew stanowisku licznych agend Unii Europejskiej własny sektor górniczy, a niemieckie firmy zmierzają do wrogiego przejęcia złóż polskiego węgla. Scenariusz likwidacji całych gałęzi przemysłu był już realizowany w stosunku do cukrowni (oświadczenie z czasów walki o powołanie holdingu Polski Cukier – http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/oswWWW/341&18-07-2001?OpenDocument) i stoczni.

Tymczasem to górnicy z Rybnickiego Okręgu Węglowego przez swój protest z 1988 r. dobili totalitarny PRL. Dziś po ponad dwóch dekadach od tamtych protestów, górnicy – w wielkiej części synowie i wnukowie tamtych bohaterskich robotników domagających się wolności i zerwania z ZSRR – są też atakowani za pośrednictwem armatek wodnych, gazów łzawiących czy broni gładkolufowej.

Skoro policja upolityczniona przez koalicję PO-PSL stosuje przeciwko społeczeństwu metody i praktyki znane m.in. z lat 80-tych XX wieku to tym samym stawia się tam, „gdzie kiedyś stało ZOMO”.

Wzywam ministra Włodzimierza Karpińskiego do natychmiastowego odwołania całego zarządu JSW albowiem to Skarb Państwa reprezentowany przez MSP, a posiadający 51% udziałów w tej spółce, jest wprost odpowiedzialny za kreowanie finansowej straty JSW wynikającej z prowadzonego, legalnego strajku.

Jednocześnie deklaruję, że część przysługującego mi po rejestracji kandydatury bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych udostępnię na rzecz protestujących aby mogli przedstawić Polakom swoje stanowisko wolne od obecnej manipulacji przekazem medialnym w sprawie górniczych protestów.

(-) Adam Słomka

Kandydat na Prezydenta RP koalicji „NIEZŁOMNYCH”

 ***

Komentarze są zamknięte