Dzielnica Zakrzów poszukuje wspomnień autochtonów i repatriantów

Niezależna Gazeta Obywatelska

Stanisław SkakujZarząd Dzielnicy Zakrzów i ks. infułat Edmund Podzielny proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego zapraszają na spotkanie najstarszych mieszkańców Zakrzowa autochtonów i repatriantów. W trakcie spotkania chcemy wspomnieć czas sprzed 70 lat i wspólne życia ludzi, których historia uczyniła bliższymi i dalszymi sąsiadami.

Spotkanie w sali przy Katedrze Opolskiej 30 grudnia (wtorek) od 11.00.

Proponowany porządek spotkania

 1. Otwarcie (przewodniczący Zarządu Dzielnicy i ks. Podzielny).

 2. Przedstawienie celu spotkania.

 3. Wystąpienia n/t swoich wspomnień o życiu przed wojną i w jej trakcie oraz
  o początkach wspólnego sąsiedztwa:

  – przedstawiciel autochtonów, (8 min.),

  – przedstawiciel repatriantów (8 min.).

 4. Wystąpienia innych chętnych, którzy zgłoszą się w trakcie spotkania (do 3 min.).

 5. Tragiczne wydarzenia w Zakrzowie w styczniu 1945 roku – wspomnienia.

 6. Przedstawienie zamiarów uczczenia pamięci zamordowanych w Zakrzowie
  od 24 stycznia do marca 1945 r.

 7. Sprawy Zakrzowa dzisiaj – przedstawi Zarząd Dzielnicy.

Prosimy o przyniesienie z sobą pamiątek z tego okresu np. zdjęć. Będzie możliwość wyświetlenia ich na ekranie.

autor: Stanisław Skakuj, przewodniczący dzielnicy Zakrzów

Komentarze są zamknięte