Budżet województwa przyjęty. Trudny będzie dla opolskiej kultury

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Sejmik OpolskiOd wizyty opolskich harcerzy i przekazania Światełka Pokoju przewodniczącemu Sejmiku Województwa, Norbertowi Krajczemu, rozpoczęła się ostatnia w tym roku sesja Sejmiku Województwa. Przesłanie tegorocznego „światełka” brzmiało „Pokój jest w nas”.

Trzech radnych: Bogdan Wyczałkowski (nie było go na pierwszej sesji) oraz Sławomir Tubek (mandat po Sabinie Nowosielskiej, która została prezydentem Kędzierzyna-Koźla) i Zdzisław Siewiera (mandat po Antonim Jastrzembskim, wicewojewodzie opolskim) złożyło ślubowanie.

Następnie radni wysłuchali expose marszałka województwa opolskiego, Andrzeja Buły. – Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że przed nami cztery lata wyzwań. To być może będą najważniejsze dla dalszego rozwoju regionu lata w ostatnich dziesięcioleciach – mówił marszałek Buła. I dodawał: – Czas wyścigów w wydawaniu pieniędzy unijnych minął. Teraz musimy mądrze zainwestować, by zbudować podwaliny pod dalsze funkcjonowanie regionu po roku 2020, gdy strumień pieniędzy unijnych, płynący do Polski, będzie znacznie mniejszy.

Za priorytet marszałek uznał program Specjalnej Strefy Demograficznej pod nazwą „Opolskie dla rodziny”, rozumiany jako szereg działań skierowanych do mieszkańców – od momentu narodzin poprzez okres edukacji, wejścia w rynek pracy, do działań skierowanych do seniorów. Ludzie i wiedza będą stanowić największą wartość. Na szkolnictwo od szczebla podstawowego po ogólnokształcący przeznaczonych zostanie 20 mln euro. Na projekt adresowany do szkół zawodowych 22 mln euro, na staże w ramach krajowego programu POWER – 40 mln euro.
Marszałek Andrzej Buła przypomniał, iż w kontrakcie terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym zapisano 10 mld złotych na inwestycje o znaczeniu regionalnym i krajowym. Za te pieniądze zostaną zrealizowane strategiczne inwestycje dla infrastruktury transportowej regionu – m.in. 1,2 mld złotych pójdzie w poprawę żeglowności Odry, około 370 mln euro w modernizację linii kolejowej Opole – Kędzierzyn-Koźle oraz linie lokalne: Opole – Kluczbork, Opole – Nysa, Nysa – Brzeg. Budowane będą obwodnice Nysy, Niemodlina, Kędzierzyna-Koźla, Myśliny, Malni i Choruli. Modernizowana droga nr 454 na osi północ – południe. Powstaną obwodnice Dobrzenia Wielkiego i Czarnowąsów.

Dyskusja nad expose marszałka przewidziana jest na następnej sesji sejmiku. Do wystąpienia szefa zarządu odniósł się jedynie wojewoda opolski, Ryszard Wilczyński, mówiąc, iż marszałek zarysował wyzwania, cele, możliwości realizacji oraz wielopłaszczyznowe partnerstwo, bo skala wyzwań jest ogromna. Zadeklarował pomoc administracji rządowej oraz złożył wszystkim radnym życzenia świąteczne.

Na sesji grudniowej radni przyjęli także budżet województwa na rok 2015. W stosunku do roku obecnego plan dochodów jest niższy o 80 mln złotych, a plan wydatków mniejszy o 100 mln złotych. Oznacza to konieczność szukania alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, które skutkować będą ograniczeniem kosztów finansowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w tym także w urzędzie marszałkowskim, gdzie koszty funkcjonowania muszą zmaleć o 20 proc.

Dochody budżetu województwa na rok 2015 zaplanowane zostały na kwotę ponad 425 mln złotych, zaś wydatki na 404 mln złotych. Wkład własny do projektów europejskich wyniesie 17,6 mln złotych. Budżet na 2015 rok przewiduje osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 21,4 mln złotych, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia. Dług województwa zmniejszy się o 23 mln złotych tj. o 11,1 proc. Zadłużenie z kwoty 212,3 mln złotych na koniec roku 2014 spadnie do kwoty 188,7 mln złotych na koniec 2015. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,78 proc. przy limicie wynoszącym 11,12 proc. Opozycja (radny Arkadiusz Szymański PiS) określiła budżet jako dramatyczny i żenujący. Bronił go Bogusław Wierdak (PO) zwracając uwagę, iż zakłada on obniżenie długu i zapewnienie wkładu własnego, by można było dokonać absorpcji funduszy unijnych. Przypomniał też, że obecna sytuacja finansowa nie jest wynikiem złej polityki zarządu, ale dochodów, które budowane są z centralnych podatków PIT i CIT. Budżet uchwalony został 24 głosami koalicji, przeciwko głosowało czterech radnych opozycji (PiS).

Sesję grudniową zakończyło spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczył Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej.

MS, opolskie.pl

 

  1. ely
    | ID: fcfaa09c | #1

    Nie Sejm jak próbują przedstawiać mainstreamowe media, ale posiadająca większość sejmową koalicja PO i PSL odrzuciła 2,5 mln głosów zwykłych obywateli w sprawie zakazu sprzedaży i prywatyzacji lasów państwowych. Próbę zmian w konstytucji przez koalicje rządową udało sie zablokować opozycyjnym partiom PIS-Polska Razem Gowina-Sprawiedliwej Polski !!!!!!

    http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=22441

  2. ely
Komentarze są zamknięte