Ratusz jest na plusie 2,5 mln z tytułu opłaty śmieciowej. Może nowy prezydent Opola obniży opłaty?

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Opole_kosze na smieciPrzedstawiamy czytelnikom NGO zestawienie wpływów i kosztów za odbiór odpadów za 11 miesięcy bieżącego roku z Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta. Okazuje się , że Ratusz jest na plusie. Może to będzie preludium do obniżenia opłat za śmieci?

1. Dochody z tytułu opłaty na 30-11-2014 wynoszą 21.275.490,63 zł


Należy zaznaczyć, że w tych dochodach znajdują się również kwoty nadpłacone przez podatników, którzy je np. zapłacili do końca roku 2014, lub tytułem przyszłych zobowiązań, wykraczających poza 2014 r.

2. Zaewidencjonowane koszty obsługi systemu na dzień 30-11-2014 wynoszą 18.641.806,62 zł
W tym miejscu dobrze jest zwrócić uwagę, że do końca roku spodziewamy się spływu wszystkich faktur dotyczących obecnego roku, więc obciążenie grudnia będzie nieproporcjonalnie wyższe niż innych miesięcy. Takie zjawisko obserwowane jest co roku.

3. Różnica na 30-11-2014 wynosi 2.633.684,01
W przyszłym roku koszty wzrosną z uwagi na nowe umowy dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów.

4. Do tej pory stosowano windykację „miękką”. Polegała ona na ponaglaniu podatników zalegających z opłatą telefonicznie lub za pomocą wezwań do zapłaty. Upomnienia wysłano do ponad 4.000 podatników. Od nowego roku wszczynane będą wobec uchylających się z opłatą postępowania egzekucyjne.

Przypomnijmy w Opolu opłata za śmieci dla nieruchomości zamieszkanych jest naliczana metodą od mieszkańca. Stawki wynoszą odpowiednio:
13 zł/osoby dla mieszkańców deklarujących segregację śmieci,
20 zł/osoby dla mieszkańców, którzy nie zadeklarowali segragacji odpadów.

W ramach opłaty za śmieci na terenie Opola jest odbierana każda ilość odpadów komunalnych. Opłata za śmieci zawiera:
koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości. W przypadku osób remontujących mieszkanie – w ramach tej opłaty odpady poremontowe będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a wielkogabarytowe – odbierane w akcjach typu „wystawka”, koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do których będzie można samodzielnie zawieźć odpady selektywnie zebrane i oddać w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”, koszt obsługi administracyjnej systemu.

W czasie przedwyborczym Arkadiusz Wiśniewski proponował obniżenie opłaty do około 10 zł za śmieci segregowane. Czy teraz uda mu się przekonać radnych i zaryzykować obniżkę, aby ulżyć mieszkańcom Opola?

T

  1. ely
  2. Realista
    | ID: 60a9d3a7 | #2

    @ely
    Jak mi powiesz co to ma wspólnego ze śmieciami?

Komentarze są zamknięte