Czy wiesz, że…?

Redaktor

Roman_Dmowski [wikipedia.pl]97 lat temu, 11 sierpnia 1916 r., Roman Dmowski otrzymał od profesorów Uniwersytetu w Cambridge tytuł honorowy doktora z zakresu filozofii.

W 1916 r. podczas pobytu na Wyspach Brytyjskich Dmowski próbował przekonać Anglików do swej polityki. Mimo wielu przeszkód i wrogości lewicowców, w  rozmowach prowadzonych z brytyjskimi uczonymi, politykami i dziennikarzami, ukazywał w sposób logiczny konieczność odbudowania niepodległego państwa polskiego, będącą wyrazem sprawiedliwości. Wygłoszone wykłady były powodem nadania tytułu doktora honoris causa.

Roman Dmowski – mąż stanu, pisarz polityczny, delegat polski na konferencję paryską – w roku 1890 ukończył czteroletnie studia na wydziale fizyczno-matematycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, sekcja nauk przyrodniczych. Po złożeniu rozprawy pt. Przyczynek do morfologii wymoczków włoskowatych otrzymał tytuł doktora nauk przyrodniczych. Biegle władał językami francuskim i angielskim.

Oprac. Marcin Żukowski

Komentarze są zamknięte