Konsultacje społeczne programu współpracy MPiPS z NGO’s

Niezależna Gazeta Obywatelska

strona ministerstwa Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych, w trakcie których konsultowany będzie projekt Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 – 2017, przygotowywany w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W okresie od maja do czerwca zaplanowano 10 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyć będzie max. 10 osób, każe z nich poprowadzi moderator. Zaproszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się w wybranych terminach.

Poniżej przedstawiamy Państwu terminy spotkań z uprzejmą prośbą o nadsyłanie zgłoszeń na konkretny termin:

21 maja br. godz. 9.00 – 14.00

22 maja br. – godz. 9.00 – 14.00

23 maja br. – godz. 9.00 – 14.00

27 maja br. – godz. 9.00 – 14.00

29 maja br. godz. 9.00 – 14.00

30 maja 2014 r. godz. 9.00 – 14.00

2 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00

3 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00

23 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00

24 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00

Zgłoszenia proszę nadsyłać do Anny Moskwy-Wysokińskiej na adres e-mail: [email protected] (tel. 22 693 45 20) i do Magdaleny Zwolińskiej na adres e-mail [email protected] (tel. 693 48 24). Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu dokument, który będzie konsultowany (projekt Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017 wraz z załącznikami).

Spotkania odbędą się w Warszawie, a o ich dokładnym miejscu poinformujemy Państwa mailowo.

Komentarze są zamknięte