Emigracyjne Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska

okładka książki ipn.go.plNakładem IPN ukazała się 400 stronicowa praca Krzysztofa Kaczmarskiego „O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943)”. W swej pracy historyk IPN przybliżył czytelnikom politykę narodowców na emigracji, od Stronnictwa Narodowego, przez tygodnik „Jestem Polakiem” do pisma „Walka” Adama Doboszyńskiego, wobec rządu londyńskiego.

Z pracy Kaczmarskiego czytelnicy dowiedzą się o pozycji SN na emigracyjnej scenie politycznej, i stosunku narodowców do rządu Sikorskiego.

W rozdziale pierwszym autor opisał losy Stronnictwa Narodowego od wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939, do ataku Niemców na ZSRR w czerwcu 1941. W pierwszym rozdziale czytelnicy znajdą informacje o losach SN przed wybuchem wojny, na emigracji we Franci do chwili ataku Niemiec na zachodniego sąsiada, w czasie kryzysu rządowego w lipcu 1940 roku, oraz o działalności Tadeusza Bieleckiego w nieokupowanej strefie Francji od lata 1940 do wiosny 1941, a także o organizacji łączności między narodowcami na emigracji a tymi w kraju.

W rozdziale drugim opisane zostało pismo „Jestem Polakiem” wydawane od sierpnia 1940 do czerwca 1941. Na kartach drugiego rozdziału czytelnicy znajdą informacje o obliczu ideowym pisma „Jestem Polakiem”, działalności Komitet Obozu Narodowo – Radykalnego na emigracji i próbach wejścia przedstawicieli Organizacji Polskiej do Rady Narodowej, nagonce prasowej i dyskusji o „Jestem Polakiem” w Izbie Gmin i na posiedzeniach rządu polskiego, szykanach i represjach wobec tytułu i jego dziennikarzy, i sprawie Stanisława Wizbeka.

Rozdział trzeci pracy Kaczmarskiego opisuje stosunek narodowców do układu Sikorski – Majski, na przełomie lipca 1941 i lutego 1942, stosunek SN do relacji Polski z ZSRR, kryzys rządowy i rozmowy rządu z SN, oraz rozłam w SN.

Kwestii środowiska pisma ,,Walka” i Komitetowi Zagranicznemu Obozu Narodowego w latach 1941–1943 poświęcony jest czwarty rozdział pracy „O wielką Polskę”. W rozdziale czwartym czytelnicy znajdą informacje o obliczu ideowym i politycznym środowiska „Walki”, powstaniu i działalności Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego, „Liście otwartym” Adama Doboszyńskiego do prezydenta Władysława Raczkiewicza i generała Kazimierza Sosnkowskiego, reakcjom na publikacje „Walki” i odpowiedzi generała Sosnkowskiego na list Doboszyńskiego, sprawie Doboszyńskiego i Przetakiewicza przed 8. Sądem Polowym 1. Dywizji Pancernej, problemom w łączności z władzami SN w kraju, działalności Stronnictwa Narodowego na Bliskim i Środkowym Wschodzie, stosunkowi narodowców do śmierci generała Sikorskiego.

Jan Bodakowski

http://ipn.gov.pl/__data/assets/thumbnail/0007/123568/varieties/v3.jpg

Komentarze są zamknięte