Urzędnicy przeszkolą jak sporządzać oferty konkursowe przez NGO’sy

Niezależna Gazeta Obywatelska

3 sektorBiuro Organizacji Pozarządowych przy UM Opole organizujesz szkolenie dotyczące prawidłowego sporządzania ofert w otwartych konkursach, w trybie pozakonkursowym oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych. Szkolenie jest bezpłatne

 Jeśli chcesz otrzymać dotację, musisz wiedzieć o:

– najczęściej popełnianych błędach formalnych w składanych ofertach

– niezbędnych załącznikach do składanych ofert (wymogi konkursu)

– rozliczeniu zadania (opis rachunków, faktur) umowy na realizację zadań.

– załącznikach do rozliczenia wynikające z umowy (listy obecności beneficjentów, dzienniki    zajęć, materiały informacyjne,)

– prawidłowych podziałach zadań na odpłatne i nieodpłatne w swoim statucie zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

– trybie składania ofert według art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin: 23.10.2013 r. (środa) godz. 18.00

Miejsce: Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Żeromskiego 3, Opole

Zapisy: e-mail [email protected] (imię i nazwisko, nazwa organizacji), tel. 77 54 11 411

lub osobiście w biurze BOP, ul. Żeromskiego 3 (naprzeciw kina Helios).

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych UM Opole.

Oprac. TK, BOP UM Opole

Komentarze są zamknięte