Konferencja naukowa: Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Papież Pius XArchiwum Państwowe w Opolu podjęło się organizacji dnia studiów [piątek 28 czerwca już o godz. 9.00]  poświęconych Piusowi X z okazji przewidzianych na kolejne dwa lata obchodów upamiętniających Jego pontyfikat (w roku 2013 przypada 110 rocznica wyboru Giuseppe Sarto na papieża, a w 2014 setna rocznica śmierci). Inicjatywa ta ściśle wiąże się z lokalną tradycją, która uważa Piusa X za potomka polskiej rodziny Krawców (wł. Sarto), wywodzącej się z terenów Górnego Śląska.

Podczas jednodniowej konferencji skonfrontowane zostaną obiegowe opinie na temat polskiego pochodzenia ojca przyszłego papieża z materiałami źródłowymi, przechowywanymi w archiwach i bibliotekach śląskich. Będziemy dyskutować o wpływie uwarunkowań historycznych na tożsamość kulturową Górnego Śląska oraz o problemach narodowościowych ludności polskiej żyjącej pod zaborami, co pozwoli lepiej nakreślić tło, na jakim możliwe stało się powstanie legendy, oraz zrozumieć motywy wygłoszenia przez kardynała Jana Puzynę tzw. ekskluzywy, wspierającej wybór na Stolicę Piotrową patriarchy Wenecji.

Po raz pierwszy w dyskusji na temat związków Piusa X z Polską wezmą udział wybitni znawcy Jego pontyfikatu oraz genealogii włoskiej rodziny Sarto. Na konferencji referat wygłosi autor jedynej dotychczas biografii papieża, prof. Gianpaolo Romanato z Uniwersytetu w Padwie. Z tym samym Uniwersytetem związany jest także prof. Roberto Scagno, który zabierze głos na temat genezy religioznawstwa we Włoszech w świetle potępienia modernizmu przez Piusa X. Swoimi ustaleniami dotyczącymi genealogii rodziny Sarto podzieli się z nami prof. Quirino Bortolato, twórca i wieloletni dyrektor Muzeum św. Piusa X w Salzano, będący nie tylko wybitnym znawcą tego zagadnienia, ale także specjalistą w dziedzinie kultury regionu, z którego wywodził się przyszły papież.

Wypowiedzi gości skonfrontujemy z prelekcjami wykładowców z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który będą reprezentować: ksiądz infułat prof. Helmut Sobeczko i ksiądz prof. Erwin Mateja, oraz wystąpieniami pracowników Archiwum Państwowego w Opolu: Bernadety Gurbierz, Anety Malik, Rafała Górnego oraz Mirosława Lenarta. W sesji udział wezmą także redaktorzy regionalnego tygodnika „Strzelec Opolski”, badający współczesne echa związków Piusa X z Górnym Śląskiem.

Program sesji do pobrania w formacie PDF.

Za: http://www.opole.ap.gov.pl/clavis/pages/informacje.html

  1. Irena
    | ID: 5ecb658d | #1

    Ciekawa postać.Warto wiedziec.

Komentarze są zamknięte