Kolejny krok w walce o życie

Redaktor Obywatelski1

Dzieci nienarodzone14 czerwca liczba podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy chroniącej życie chorych dzieci od poczęcia przekroczyła 100 tys. – poinformowała Fundacja PRO-Prawo do życia. 2 lipca mają one zostać złożone w Sejmie.

W październiku ub. roku Sejm odrzucił projekt nowelizacji ustawy antyaborcyjnej wniesiony przez Solidarną Polskę. Chodziło o wykreślenie z art. 4a w punkcie 1 ustępu 2, który pozwala na dokonanie aborcji, jeśli „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Proponowana obecnie nowelizacja ma polegać, ponownie jak poprzednio, na usunięciu zapisu o tzw. przesłance eugenicznej. – Koncentrujemy się na prawie do życia dzieci podejrzanych o chorobę lub wadę genetyczną. Nasz projekt jest prosty: likwiduje możliwość zabijania takich dzieci, ponieważ ponad 90 proc. legalnych aborcji w Polsce to aborcje eugeniczne – informował w chwili uruchomienia akcji Mariusz Dzierżawski z Fundacji PRO-Prawo do życia.

SI, gop

  1. Irena
    | ID: 185a0f36 | #1

    Nie wolno igrać z ogniem. Nie wolno igrać z życiem.Życie daje Bóg – to istny cud.
    Kto życia nie szanuje, ten wkrótce umrze.

Komentarze są zamknięte