Dziś i jutro w Opolu Jarmark Franciszkański

Redaktor Obywatelski

Jarmark Franciszkański na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Opola. Głównym celem corocznej edycji Jarmarku Franciszkańskiego jest udostępnienie mieszkańcom miasta i regionu oraz przybyłym z tej okazji gościom zabytkowych wnętrz zespołu kościelno – klasztornego, zapoznanie ich z historią klasztoru, która stanowi istotny element w historii Opola. Oraz zbiórka funduszy na dalszą renowację zabytkowego obiektu kościelno-klasztornego, należącego do nielicznych zabytków naszego miasta, w którym znajduje się m.in. nekropolia Piastów Opolskich.

oprac: ŁŻ

Komentarze są zamknięte