NIK sprawdzi koncesję dla OLT Express

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Najwyższa Izba Kontroli zbada, czy Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) postępował rzetelnie i legalnie, przyznając koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego dla OLT Express [spółka z udziałem Amber Gold sp. z o.o.]. Kontrolerzy sprawdzą m.in., czy OLT Express złożył wszystkie wymagane prawem dokumenty, jak weryfikowano tę dokumentację, czy przewoźnik w rzeczywistości spełniał wszystkie warunki określone w przepisach oraz jak ULC to sprawdzał. Izba skontroluje też aktywność ULC po udzieleniu koncesji OLT Express. Kontrolerzy sprawdzą, w jaki sposób ULC monitorował działalność OLT Express. NIK zbada, czy w istniejących warunkach prawnych ULC ma wystarczające narzędzia do sprawdzenia wiarygodności podmiotu starającego się o koncesję oraz skutecznego egzekwowania od przewoźników stawianych im przez prawo wymogów.

 

Izba rozpoczęła już kontrolę związaną z upadłością biur podróży – badane jest postępowanie administracji państwowej i samorządowej wobec konkretnych biur. Teraz Izba sprawdzi, jak państwowy urząd, jakim jest ULC, wykonywał swoje obowiązki.

Oprac TK, za: NIK.gov.pl

  1. | ID: 08be4bd5 | #1

    To będzie ciekawa kontrola, i wyniki ciekawe.
    Równocześnie, należy podjąć kontrolę deklaracji podatkowych składanych corocznie w Urzędach Skarbowych PIT i CIT .Tutaj będą niebywałe rewelacje, gdy się je skonfrontuje z faktycznym stanem, w macierzystych zakładach pracy /kolejnictwie., lotnictwie Amber Gold itp para-para-para banku/.
    Urzędy Skarbowe , odmawiają jakichkolwiek informacji, zasłaniając się tajemnicą służbową,co jest wielkim błedem,gdyż chroni oszustów, co dzisiaj widzimy. Prawnicy dopilnowali w Sejmie aby w ustawach były luki prawne.!!

Komentarze są zamknięte