(PO) lesie – czyli upolitycznienie Lasów Państwowych

Niezależna Gazeta Obywatelska3

W związku z panującym w Polsce bezprawiem zarówno w organach sprawiedliwości, polityce, w wielu dziedzinach gospodarki narodowej oraz działaniami rządu polskiego na szkodę własnego narodu i państwa zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w upublicznieniu tych wszystkich patologii życia politycznego i gospodarczego w Lasach Państwowych i ochrony środowiska oraz osób publicznych związanym z tymi środowiskami na łamach pańskiego portalu.

Od 2008 r. razem z moim przyjacielem Krzysztofem Kowalczyk upubliczniamy nieprawidłowości i przestępstwa panujące w Lasach Państwowych. Wielokrotnie zgłaszaliśmy pisemnie powyższe nieprawidłowości Panu Donaldowi Tusk Premierowi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Pani Julii Piterze sekretarz stanu ds. nieprawidłowości i zapobieganiu korupcji w urzędach państwowych. Niestety nasze zgłoszenia pozostawały bez echa lub wysyłano nam lakoniczne odpowiedzi bez rozwiązania istniejących problemów i ukarania osób winnych owych zaniedbań. Również zgłaszanie popełnionych przez urzędników państwowych i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Lasach Państwowych przestępstw do Prokuratury nie na wiele się zdały, ponieważ urzędnicy odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości pod wpływem nacisków polityków Platformy Obywatelskiej umarzali postępowania pomimo bezsprzecznych dowodów na popełnienie przestępstw.

W 2010 r. Krzysztof Kowalczyk zaczął prowadzić na stronie internetowej www.pigipedia.blog.com swój blog zatytułowany (PO)Lesie Lasy dla ludzi w którym to opisuje wszelkie nieprawidłowości, przekręty i przestępstwa popełniane przez osoby związane z Lasami Państwowymi i pełniącymi wysokie stanowiska kierownicze. Nie jest też przypadkiem, że są one bardzo silnie związane z Platformą Obywatelską i działają za jej przyzwoleniem i pełną akceptacją oraz pod parasolem ochronnym takich osób jak Grzegorz Schetyna czy v-ce minister środowiska Stanisław Gawłowski. Działania te miały doprowadzić do prywatyzacji Lasów Państwowych.

W chwili obecnej ukazało się już ponad 200 felietonów, które demaskują obłudę, pazerność, fałszowania dokumentów, wyłudzania, układy polityczne, nepotyzm i rozdawanie stanowisk za donoszenie i zbieranie informacji na temat znanych osób związanych z Lasami Państwowymi. Na wszystkie te okoliczności posiadamy dokumenty z których część została opublikowana na stronie www.pigipedia.blog.com, część dokumentów nie może zostać jeszcze upubliczniona, ponieważ są prowadzone przez prokuratury dochodzenia w sprawach, aczkolwiek dość opieszale.

Szanowny Panie Tomaszu w związku z powyższym, w imieniu Pana Krzysztofa Kowalczyk, ludzi którzy pomagają nam w zdobywaniu informacji i dokumentów potwierdzających je oraz własnym, proszę o zamieszczenie na państwa stronie reklamy strony www.pigipedia.blog.com (PO)Lesie Lasy dla ludzi oraz w miarę Waszych możliwości bezpośrednie przedrukowanie felietonów i artykułów z tej strony na Państwa stronie internetowej – Stowarzyszenia ,,Stop korupcji”. Dzięki temu znacznie szersze grono obywateli będzie mogło zapoznać się z nieprawidłowościami, przestępstwami, układami oraz korupcją, nie tylko w Lasach Państwowych, którą serwuje nam od kilku lat nieRząd POlityczny PLATFORMY OBYWATELSKIEJ. Tego typu działania już doprowadziły do destabilizacji polskiej gospodarki, korupcji wymiaru sprawiedliwości, wyprzedania majątku narodowego, okradania własnych obywateli, eksterminacji narodu polskiego i wielu innych patologii społecznych, a winni temu pozostają w świetle panującego prawa wciąż bezkarni. Dzięki Pana pomocy będziemy mogli dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców, a tym samym Polacy będą mieli szansę poznania prawdy o metodach i sposobach ,,rządzenia krajem” przez obecną POlityczną ,,elitę”.

Informuję Pana również, że listy o podobnej treści z prośbą o współpracę zostały wysłane również do innych niezależnych redakcji i organizacji społecznych celem upublicznienia by jak największa rzesza Polaków mogła się z nimi zapoznać i podjąć właściwe decyzje dotyczące przyszłości naszej Ojczyzny i własnej. Liczę na zrozumienia z Pana strony oraz owocną współpracę dla dobra naszego kraju i Polaków.

Pan Krzysztof Kowalczyk wyraził zgodę na przedrukowywanie jego artykułów oraz felietonów ze strony www.pigipedia.blog.com (PO)Lesie Lasy dla ludzi na Państwa stronie internetowej.

Z poważaniem

Marek Jakubik

 1. Rafał
  | ID: 636de23e | #1

  żeby te świnie coś zrozumiały trzeba sie podpalić pod kancelarią premiera, to może przez 2 dni o tym będa rozmawiać. Panowie uświadomcie sobie że ci ludzie sa tak samo umoczeni jak bandziory z lasu. Polacy czekają na rządy PiS który wymiecie tych złodzieii ze wszelkich państwowych stanowisk

 2. | ID: b869644c | #2
 3. nie leśnik
  | ID: 6ae96b87 | #3

  Szukam kontaktu z Panem Markiem Jakubikiem lub Krzysztofem Kowalczykiem- proszę o pomoc

Komentarze są zamknięte