Co Stop Korupcji przekazało opolskiej prokuraturze?

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Pismo uzupełniające Stop Korupcji złożone za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Opolu z dnia 16 sierpnia br.

W związku z naszym pismem z dnia 9 sierpnia br. pragniemy po raz drugi uzupełnić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa po lekturze kolejnych doniesień prasowych i ujawnionych dokumentów. Naszym zdaniem prokuratura powinna znaleźć odpowiedzi na następujące wątpliwości:

1. Czy p. Michał Tusk udostępniał tzw. wrażliwe dane?

Dnia 20 kwietnia br. p. Michał Tusk vel Józef Bąk, wysłał e-maila do prezesa OLT, który zawierał dane MDIT, które to są danymi handlowymi i strzeżonymi, co potwierdził dla dziennika „Fakt” poseł Jerzy Polaczek, były ministrem infrastruktury. W publikacji tej czytamy:

„Polaczek, który był szefem sejmowej podkomisji ds. lotnictwa, zapewnia, że to wyjątkowe wrażliwe dane. Syn premiera Tuska jako pracownik portu lotniczego nie mógł korzystać dla swoich celów z bazy danych MIDT, w której jest wiele kluczowych informacji handlowych objętych tajemnicą dodaje. Tłumaczy, że MIDT to Market Information Data Transfer, czyli baza danych ułatwiająca podejmowanie strategicznych decyzji w lotnictwie.


Sam Tusk w korespondencji z 20 kwietnia do OLT, ujawnionej przez „Wprost”, pisze tak: „Siatkę międzynarodową (proponowane lotniska oraz częstotliwości) skorygowałem, biorąc pod uwagę najnowsze MIDT, do którego mam dostęp na lotnisku”. Gdyby na lotnisku nie pracował, do tych danych nie miałby więc dostępu.” (źródło:
http://www.fakt.pl/Michal-Tusk-zdradzal-oszustowi-od-Amber-Gold-tajemnice-o-lotnisku,artykuly,173137,1.html)

2. Czy doszło do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i czynu nieuczciwej konkurencji?

Zdaniem Stowarzyszenia „Stop Korupcji” istnieje podejrzenie złamania art. 23 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – ujawnienie OLT Express sp z o.o. bezprawnie pozyskanej informacji od Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. Dostęp do wrażliwych danych miał Aviarail Consulting Michał Tusk, który świadczył usługi spółce OLT Express na kwotę netto 5950 zł miesięcznie. Co było większą kwotą wynagrodzenia uzyskaną niż w portach lotniczych.

W świetle informacji prasowych nie ma dowodu, aby przedsiębiorstwo Aviarail Consulting Michał Tusk miało dostęp do bazy danych MIDT i dysponowało tymi wrażliwymi dla spółki Port Lotniczy Gdańsk informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa Porty Lotnicze. Wykorzystanie bezprawne przed firmę Aviarail Consulting Michał Tusk informacji i ich sprzedaż OLT Express może być zakwalifikowane jako nieuczciwa konkurencja W świetle informacji prasowych i udowodnieniu sprzedaży informacji uzyskanych przez pracownika Michała Tuska przez przedsiębiorstwo Aviarail Michał Tusk istnieje domniemanie sprzedaży przez Aviarail innych danych stanowiących tajemnicę Portu Lotniczego – należy zabezpieczyć nośniki danych oraz dokonać oględzin korespondencji elektronicznej Michała Tuska

Konieczna jest weryfikacja ilości i jakości informacji, które zostały przez Aviarail pozyskane i sprzedane OLT Express szczególnie w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego i uczciwej konkurencji pomiędzy spółkami lotniczymi.

3. Jeśli wrażliwe dane były wykorzystywane przez Michała Tuska, to czy były wysyłane ze skrzynki pocztowej pracownika portów w Gdańsku, czy jako właściciela firmy Aviarail Consulting Michał Tusk lub prywatnie jako Józef Bąk?

Warto w tej sprawie sprawdzić skrzynki służbowe Michała Tuska i wszelkie inne prywatne z których była wysyłana korespondencja. Chodzi o wyjaśnienie, czy służbowe i handlowe informacje były przekazywane i sprzedawane przez Michała Tuska w ramach działalności gospodarczej. To ważne, gdyż chodzi nie o prywatne przedsiębiorstwo, tylko o spółkę z udziałem Skarbu Państwa i samorządu Gdańska i mogło to narazić na poważne straty finansowe tej spółki.

4. Wyjaśnienie zakresu obowiązków i dostępu do informacji przez Michała Tuska jako pracownika portu w Gdańsku?

Trzeba wyjaśnić co było zakresem obowiązków pracownika portów Michała Tuska. Jakie dane mógł posiadać, którymi zgodnie z procedurami mógł się swobodnie posługiwać, a które przekazywał klientowi lotniska. Czy było to m.in. wrażliwe dane, jak twierdzi Marcin Plichta, właściciel linii OLT Express poprzez Amber Gold. W doniesieniach prasowych czytamy:

„Tusk przyniósł nam konkretną informację o tym, ile Port Lotniczy w Gdańsku bierze od naszej konkurencji, konkretnie od Wizz Air, za obsłużenie jednego pasażera – powiedział na łamach „Wprost” [Marcin Plichta]. Tego typu dane, jak twierdzi tygodnik, są jedną z najpilniej strzeżonych informacji.

Wobec powyższego trzeba skonfrontować zeznania prezesa OLT, Amber Gold, Portów Lotniczych Gdańsk i Michała Tuska. Trzeba wyjaśnić jakie dane były przekazywane między tymi osobami i czy mogły one narazić na straty majątkowe i przy okazji naruszyć art 296, 296a Kodeksu Karnego.

Z poważaniem

Autor: Tomasz Kwiatek, Stop Korupcji

z dnia 16.08. 2012r.


Zał. nr 1. Stop Korupcji – zakres działalności

Zał nr 2. Wyciąg z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – art 23

Zał nr 3. Wyciąg z Kodeksu Karnego – art 296 i 296 a

Zał nr 4. Wydruk ze strony Fakt.pl „Syn Tuska pracował u oszusta. Tak się tłumaczy” z dnia 13.08 br. (źródło: http://www.fakt.pl/Michal-Tusk-zdradzal-oszustowi-od-Amber-Gold-tajemnice-o-lotnisku,artykuly,173137,1.html)

 1. Anonim
  | ID: d1619b22 | #1

  Nudzi was sie, co nie?

 2. Maria
  | ID: f073b1fb | #2

  @Anonim
  może naucz się najpierw języka polskiego, a potem zabieraj głos, co nie?

Komentarze są zamknięte