Bezpłatne porady prawne w biurze poselskim Patryka Jakiego

Redaktor Obywatelski

Od niedawna istnieje możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych w biurze posła Patryka Jakiego. Skorzystać mogą z nich np. osoby niezamożne, które mają utrudniony dostęp do specjalistycznego poradnictwa prawnego.

Bezpłatne porady prawne udzielane są w każdą środę w godzinach 16.00 – 18.00 biurze posła Patryka Jakiego przy ul.Damrota 4/37 w Opolu.

Zainteresowanie jest ogromne. Zgłaszają się najczęściej osoby z problemami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz prawa pracy. Otrzymują pomoc w postaci porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji, a także sporządzania pism przedprocesowych i procesowych.

Zachęcamy do wcześniejszego zapisywania się na porady pod nr tel: 77 441-99-10, ale przyjęty będzie każdy, kto przyjdzie do biura poselskiego w środę w godzinach 16.00 – 18.00.

Ze względu na duże zainteresowanie w okresie wakacyjnym porady będą udzielane dodatkowo we wtorki i czwartki.

Idea bezpłatnego poradnictwa prawnego w biurze poselskim jest jedną z form służenia obywatelom. Dodatkowo mieszkańcy miasta i całego naszego województwa mogą zwrócić się do biura poselskiego z prośbą o interwencję. Wszelkie sprawy mieszczące się w kompetencjach posła będą realizowane z należytą starannością i dbałością o dobro obywateli. W biurze poselskim pełnią również dyżury radni miejscy Solidarnej Polski.

oprac: ŁŻ

 

 

Komentarze są zamknięte