Zaproszenie na Pielgrzymkę Pieszą Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Tegoroczna XI już piesza pielgrzymka z Jasnej Góry do Łagiewnik odbędzie się pod hasłem „O zwycięstwo prawdy w naszej Ojczyźnie”. Pozostałe intencje modlitewne to: „Aby Polska była wierna woli Boga” a Zbawiciel wywyższył ją w potędze i świętości”,„ Aby politycy i rządzący byli wierni ideałom : Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 9-15 czerwca 2012. Zgłoszenia: 509 159 436. Więcej: swfaustyna.eu

Przez siedem dni będziemy rozważać potrzebę obecność prawdy w życiu człowieka i społeczeństwa. W dzisiejszym imperium kłamstwa potrzeba świadków prawdy. O to będziemy się modlić! Prawda to przede wszystkim Jezus Chrystus.

Oto tematy niektórych konferencji na pątniczym szlaku:

Prawda Zmartwychwstania w Bożym Miłosierdziu, Grzechy przeciwko prawdzie, Rola prawdy w Biblii, Męczeństwo – życie w prawdzie, Miłosierdzie Boże prawdą na trzecie tysiąclecie.

Jezus Chrystus dał nam drogę życia. Drogę miłosierdzia. Lecz jest wielu, którzy idą drogą arogancji wobec ludzkiego cierpienia i ubóstwa. Nie mogą znieść obecności Boga Człowieka w duszach ludzkich i wciąż chcą zwodzić na drogi utraty łaski Bożej. Czynią to przez rozszerzanie ateizmu, materializmu, pogardy do nauki Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Za nich szczególnie będziemy się modlić o łaskę nawrócenia i odpokutowania szkód, które uczynili innym.

Na pielgrzymce każdy z pątników podejmie modlitwę za losowo wybranego posła naszego Sejmu ze wszystkich ugrupowań politycznych.

alt Przyszedł czas byśmy się jednoczyli w modlitwie i pokucie za Ojczyznę. Nie ma już czasu na dyskusje i zastanawianie się co robić. Tylko te nadprzyrodzone środki, do których w swoich objawieniach wzywa nas Matka Boża, mogą spowodować przebudzenie Polaków i ich zjednoczenie.

Potrzebujemy wzmocnienia Ducha Narodu. Zastępów ludzi modlących się nieustannie za Polskę, by pokonać siły osobowego zła, które rozprzestrzenia swe panowanie przez ludzi pysznych i obojętnych.

Przyjmijmy prawdę, że daliśmy się oszukać i zostaliśmy okradzeni ze świętości życia i dóbr kulturowych, miłości Ojczyzny i naszej własności gospodarczej.

Każdego dnia idąc przez Polską ziemię, od Maryi do Jezusa, z Jasnej Góry do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, będziemy błogosławić naszą Ojczyznę, wypraszać dla niej pomoc Boga przez wstawiennictwo św. Faustyny.

Każdego dnia będziemy przybliżać się do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa jak do ziemi obiecanej, naszego schronienia i umocnienia. By w Tym Sercu oczyścić się z wszelkich grzechów i otrzymać łaski potrzebne do osobistego nawrócenia i mężnego dawania świadectwa prawdzie o miłości do Boga, Kościoła i człowieka. Pielgrzymujemy na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wierzymy, że Jezus Dobry Pasterz uleczy nasze serca, cz alt ęsto dziś złamane zwątpieniem i zdradą. Dołącz do nas chociaż na jeden etap. Jednoczmy się duchowo w jednym celu, zwycięstwie jak najszybszym prawdy nad kłamstwem, miłości nad obojętnością, dobra nad złem, pokoju nad lękiem, wierności nad niewiernością. Niech wypełnia się przez nas proroctwo, które otrzymała św. Faustyna, jeżeli Polska będzie wierna woli Boga, On wywyższy ją w potędze i świętości.

Ks. Michał Dłutowski

 Szlak pątniczy

Dzień pierwszy (9 czerwca)

Dla mieszkańców Warszawy i okolic zaplanowany jest przejazd do Częstochowy autokarami. Wyjazd z parafii św. Józefa na Kole o godz. 6.00

Pielgrzymka rozpoczyna się Mszą św. o godz. 11.00 przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Jest to pierwsza sobota po Bożym Ciele. Trwa wtedy oktawa tej uroczystości. Z Jasnej Góry ruszamy do malowniczej miejscowości Olsztyn, gdzie ma miejsce pierwszy nocleg.

Dzień drugi (10 czerwca)

Rano na Małym Giewoncie odprawiana jest Msza św.

Przed wieczorem pielgrzymka dochodzi do sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie. Tu w szczególny sposób zawierzamy nasze rodziny.

Dzień trzeci (11 czerwca)

W tym dniu pielgrzymi szlak prowadzi przez Kroczyce, gdzie mieszkają s. Karmelitanki, do sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy, opiekują się tym miejscem Ojcowie Franciszkanie. (5 sierpnia to wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej i jest to dzień patronalny zgromadzenia w którym była św. Faustyna)

Dzień czwarty (12 czerwca)

Pielgrzymowanie tego dnia kończy się w sanktuarium Jezusa Cierpiącego w Imbramowicach. Tym miejscem świętym opiekują się s. Norbertanki. Od wielu setek lat podejmują tu modlitwę i pokutę. Miejsce te jest odosobnione. Sprzyja osobistemu spotkaniu z Bogiem.

Dzień piąty (13 czerwca)

Przedostatni dzień pielgrzymowania kończymy w okolicach Grodziska gdzie przez siedem lat miała swoją pustelnię bł. Salomea. W tym roku nocleg planowany jest w Smardzowicach gdzie jest sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W kościele jest umieszczony cudowny obraz. Kroniki parafialne podają świadectwa licznych cudów.

O godzinie 20.00 połączymy się z parafianami i będziemy uczestniczyć w nabożeństwie Fatimskim. Odmówimy Różaniec Święty w Intencji Ojczyzny, potem będzie Msza św. i procesja wokół Kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej.

Dzień szósty (14 czerwca)

Tego dnia dochodzimy do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. O godzinie 23.00 – 24.00 w kaplicy św. Faustyny w Łagiewnikach (pod Bazyliką) będzie prowadzone czuwanie modlitewne. Tematem czuwania będzie modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Czas naszej modlitwy przypada na tak zwaną Godzinę Świętą o którą prosił Jezus św. Małgorzatę Alacoque. Często odprawiała ją św. Faustyna.

Dzień siódmy (15 czerwca)

W piątek rano 15. 06 2012 ok. godz.8.00 w Bazylice w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa będzie odprawiona Msza św. podczas której dokonany zostanie uroczysty akt zawierzenia Polski i świata Bożemu Miłosierdziu. O godzinie 12.00 zakończy się nasza pielgrzymka

Historia

Piesza Pielgrzymka Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu jest jedną z pierwszych pieszych pielgrzymek do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie na świecie.Celem pielgrzymki jest modlitwa, aby Polska była wierna woli Boga, a On wywyższył ją w potędze i świętości. Owocem zaś tej pielgrzymki są ludzie, którzy aktywnie podejmują apostolstwo orędzia Bożego Miłosierdzia. Odkrywają w sobie powołanie do podjęcia troski za Kościół i zbawienie własne oraz braci sióstr, którzy stracili wiarę i żyją w grzechu.

Pierwsza Piesza Pielgrzymka Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu z Jasnej Góry do sanktuarium Bożego Miłosierdzia Łagiewnikach wyruszyła już 2000 roku. Lecz była to pielgrzymka podjęta przez jednego pątnika. Druga pielgrzymka liczyła 5osób

Wspólna zaś w liczbie ok. 70 osób wyruszyła 29 września 2002 r. i przybyła do sanktuarium w Łagiewnikach na wspomnienie św. Faustyny 5 października.

Był to rok pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnickim sanktuarium. W kolejnych latach wszystkie pielgrzymki dochodziły do Łagiewnik już na uroczystość Serca Pana Jezusa.

Uczestnikami pielgrzymki głównie są czciciele Bożego Miłosierdzia. Od samego początku w pielgrzymce biorą udział wierni z całej Polski. Z roku na rok przybywa pielgrzymów. W ostatnim roku było już około 200. pielgrzymów.

Zapraszamy do udziału.

Za: KSD.media.pl

Komentarze są zamknięte