Referendum Obywatelskie trwa dalej!

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W niedziele 3 czerwca 2012 r. w Łodzi odbył się II Kongres Protestu. Zebrani przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji podsumowali pierwszy etap – rozpoczętego w dniu 3 maja br. Referendum Obywatelskiego. W Referendum uaktywnili się Polacy mieszkający w różnych częściach kraju. Do koordynatora krajowego Janusza Sanockiego napływają ankiety referendalne z różnych miast. Do tej pory zgromadzono ponad 5 tys. ankiet.

Na spotkanie w Łodzi uczestniczący w nim organizatorzy referendum przywieźli zebrane dotąd w ich środowiskach ankiety,. Rekordzista okazał się p. Hieronim Bartkowiak ze Śremu, który dostarczył 1145 wypełnionych ankiet.

Podczas dyskusji przedstawiciele różnych stowarzyszeń prezentowali swoje organizacje oraz omawiali problemy na jakie napotykają prowadząc akcję referendalną. Na temat koniczności zmiany ordynacji mówił prof. Andrzej Czachor z Warszawy. Dariusz Wolniakowski z łódzkiego Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez Prawo „Lex” – omówił najczęściej występujące naruszenia prawa przez urzędników, Maciej Lisowski z fundacji „Lex Nostra” przedstawił działanie fundacji, która ma na swoim koncie 1500 udanych interwencji w obronie poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości.

Z kolei Piotr Marzec i Roman Zaleski – blogerzy Nowego Ekranu przedstawili możliwe wykorzystanie Internetu dla komunikacji społecznej.

Działalność jednej z najstarszych organizacji – bielskiego stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu” przedstawił Krzysztof Musialski, a o działalności organizacji „Strzelec” mówił Paweł Wasążnik.

Jan Derbis z Wielunia przedstawił jak przebiega akcja referendalna w Wieluniu, a swoimi doświadczeniami podzielił się także z zebranymi Hieronim Bartkowiak ze Śremu.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Sekcji krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – Małgorzata Oracz i Piotr Jaworski.

O potrzebie jedności i energicznego działania mówili także Zygmunt Miernik i Sławomir Kopcisz z Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych, a o konieczności głębokich zmian ustrojowych mówił Tadeusz Browarek z warszawskiego oddziału ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Po dyskusji zebrani postanowili kontynuować akcję Referendum Obywatelskie.

Organizatorem spotkania w Łodzi był Dariusz Łaska z Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych i Janusz Sanocki z opolskiego Stowarzyszenia „Obywatele Przeciw Bezprawiu”.

Telewizja Polska o/ Łódź nadała wieczorem wywiad z koordynatorem krajowym akacji Referendum Obywatelskie – Januszem Sanockim.

Referendum Obywatelskie będzie kontynuowane – drugi etap zostanie podsumowany na początku listopada br.

Za: Komunikat prasowy z II Kongresu Protestu

  1. | ID: 4f871c6a | #1

    Połowę dzieła wykonał .kto zaczął /Horacy/ !!!!! Homo liber!!! Homo sapiens!!!! Homo universalis !! Amor patriae!! Amor vincit omnia!!!

Komentarze są zamknięte