Pikieta w Opolu przeciwko reformie oświaty

Niezależna Gazeta Obywatelska

18 maja przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody Opolskiego odbyła się pikieta przeciwko reformie polskiej oświaty. Zgodnie z już przyjętymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji, uczeń  chcący przestać uczyć się historii będzie mógł to uczynić  już po pierwszym roku.  Statystycznie tylko 5% uczniów zdaje historię na maturze więc tylko co 20 uczeń będzie kontynuował naukę . Nie ciężko się domyślić jakie skutki będzie miała ta reforma w przyszłości. Trzeba jasno mówić że niszczenie historii przez obecnie rządzącą Ministerstwem Edukacji panią Krystynę Szumilas jest atakiem na tożsamość narodową Polaków. W nowej reformie lekcje historii zostały ograniczone o 120 godzin, a przedmiot historia przekształci się w przedmiot historia i społeczeństwo. Chronologicznie poukładana historia od starożytności po czasy nowożytne została zamieniona na jakieś dziwne bloki tematyczne takie jak np: „Historia kobiety na przestrzeni dziejów”. Zostały również ograniczone takie przedmioty ścisłe jak matematyka, chemia, fizyka.

Na ręce Wojewody Opolskiego zostało złożone pismo protestacyjne. Zostały odczytane dwa manifesty organizacji i stowarzyszeń sprzeciwiających się obecnej reformie. Na koniec odśpiewano hymn państwowy. Organizatorem były prawicowe środowiska z Województwa Opolskiego.

Oprac. Maciej Wilk

Nagranie wideo: Józef Gorzkowski

Komentarze są zamknięte