Duda: żaden poseł działajacy na szkodę pracowników nie będzie anonimowy

Niezależna Gazeta Obywatelska

Pokażemy społeczeństwu jak głosujecie – zadeklarował przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda pokazując przykładowy plakat z wizerunkami posłów PO, podczas posiedzenia sztabu protestacyjnego, który odbył się 12 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. – Żaden poseł działający na szkodę pracowników nie będzie anonimowy. Będziemy piętnować ich działania w sprawach społecznych, aby ich wyborcy wiedzieli jak się zachować przy kolejnych wyborach – powiedział Duda.

„Solidarność” żąda do konsultacji nowego rządowego projektu, który na początku maja ma trafić do Sejmu. Jeśli premier odmówi, dojdzie do protestów.

Podczas konferencji prasowej w przerwie spotkania sztabu przewodniczący przekazał związkowej plany inicjatyw ustawodawczych. Projekty zostaną złożone na ręce Premiera trzy pierwsze projekty ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, prewencji wypadkowej i pracy tymczasowej jako propozycje „obudowania” zmian emerytalnych rządu elementami stwarzającymi warunki do dłuższej aktywności zawodowej.

W zakresie ustawy o systemie ubezpieczeń związkowcy postulują objęcie składką wszystkich dochodów ubezpieczonego bez względu na tytuł, czas i kolejność ich powstawania. Wyłączenie ma dotyczyć jedynie uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów, do ukończenia 26 lat. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku umów cywilno prawnych oraz działalności pozarolniczej mają być liczone w oparciu o rzeczywiste dochody, a nie deklarowane.

Odnośnie prewencji wypadkowej w ramach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych „Solidarność” proponuje zwiększenie środków na cele związane przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy i powstawania chorób zawodowych, ustalenie najniższej wysokości odpisu na cele prewencyjne, umożliwienie finansowania wieloletnich projektów w obszarze prewencji, rozszerzenie pojęcia prewencji o działania wspierające tworzenia bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy dla osób w wieku starszy oraz stworzenie możliwości współfinansowania projektów przez pracodawców.

Zmiany w zakresie pracy tymczasowej mają objąć osoby świadczące pracę tymczasową skutecznymi przepisami ochronnymi. Przede wszystkim poprzez powstrzymanie narastania stałej tymczasowości w pracy, zbudowanie instrumentu aktywizacji zawodowej ułatwiającej odnalezienie stałego zatrudnienia, wprowadzenie konsekwencji naruszenia przez pracodawcę użytkownika przesłanek pracy tymczasowej oraz okresu wykonywania pracy tymczasowej, wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej pracodawcy użytkownik i agencja pracy tymczasowej, ujednolicenie przepisów ochronnych dotyczących pracowników tymczasowych bez względu na sposób zawarcia umowy przez agencję pracy tymczasowej.

Za www.solidarnosc.org.pl

fot. Marcin Żegliński

 

Komentarze są zamknięte