Czy będzie można dodać komentarz na stronie Opole.pl?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Ociepa wystosował do Prezydenta Miasta Opola wniosek o możliwości opiniowania projektów uchwał przez mieszkańców miasta. Według projektu, Ratusz powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczać na miejskiej witrynie internetowej projekty uchwał. Zalogowani mieszkańcy będą mieli możliwość dodawania swoich wniosków i postulatów oraz komentowania pomysłów zgłoszonych przez radnych. Czyli de facto strona internetowa miałaby opcję forum.

 Radny Marcin Ociepa pisze na swojej stronie internetowej:

„W związku z potrzebą konsekwentnego zwiększania partycypacji społecznej w procesach decyzyjnych wspólnoty samorządowej miasta Opola warto mnożyć narzędzia, które będą umożliwiały opolanom zabieranie głosu w sprawach ich bezpośrednio dotyczących, a osobom sprawującym w ich imieniu władzę zapoznanie się z głosem zainteresowanych mieszkańców. Taka konsekwentna i konstruktywna wymiana myśli i argumentów może się tylko przyczynić do poprawy jakości naszej pracy i podejmowanych decyzji.  

Stąd kieruję do Pana wniosek o:

  1. Zamieszczanie przed każdą sesją ze stosowanym wyprzedzeniem wszystkich projektów uchwał w wersji elektronicznej w sposób przejrzysty na stronie internetowej miasta.
  2. Stworzenie możliwości dodawania pod projektami uchwał, będących przedmiotem obrad Rady Miasta opinii przez zalogowanych mieszkańców miasta.”

Dodatkowo Ociepa wystosował do Prezydenta Zembaczyńskiego interpelacje w sprawie pomocy dla osób biednych i bezdomnych podczas zimy.

Myślę, że zarówno radnym, jak i Prezydentowi takie obywatelskie opinie do projektów uchwał nie raz mogą pomóc w podjęciu właściwej decyzji.

Oprac. Łukasz Żygadło

Komentarze są zamknięte