Od Koszalina po Sydney w obronie Słomki

Niezależna Gazeta Obywatelska2

W poniedziałek 30 stycznia przed Sądem Rejonowym w Tucholi żądano uwolnienia Adama Słomki. W pikiecie uczestniczyli: Andrzej Ikert, Andrzej Bykowski i Roman Świnka. Pikieta trwała od godziny od 14.00 przez prawie półtorej godziny w mroźne popołudnie (-10 stopni).

Jutro koszalińskiego Komitet Obrony Sprawiedliwość –„KOS”, informuje o swojej pikiecie  w godz. od 12:00 do 14:00 przed Sądem Okręgowym w Koszalinie, ul.Waryńskiego 7. Protest społeczny ma być wymierzony przeciwko panującemu bezprawiu i patologii Polskiego wymiaru „sprawiedliwości”. Ma się pojawić żądanie „UWOLNIENIA ADAMA SŁOMKI – WIĘŹNIA POLITYCZNEGO III RP” – jak informuje Tadeusz Wołyniec z „KOS”.

Jeszcze dziś otrzymaliśmy uchwałę ws  uwięzienia Adama Słomki – Związku Polskich Więźniów Politycznych z Australii

 

Przebywający  na  emigracji  w Australii członkowie Związku Polskich Więźniów Politycznych, zrzeszającego w swoich szeregach byłych internowanych i  więźniów okresu stanu wojennego, przyłączają  się do petycji   w  sprawie  zwolnienia  pana Adama Słomki  z zakładu karnego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Uważamy,  że kara wymierzona Adamowi Słomce jest  jawna  kpiną ze społecznego poczucia sprawiedliwości  i  jeszcze bardziej kompromituje polskie sądownictwo, które i  bez tego nie było  darzone szacunkiem  przez  społeczeństwo.  Adama Słomke ukarano w związku  z  rzekomą obrazą  powagi  sądu w trakcie procesu komunistycznych zbrodniarzy,  którym  udawało się  przez ponad 20 lat uniknąć  odpowiedzialności.  Żaden  z  nich nie  spędził  w więzieniu ani jednego dnia za popełnione zbrodnie,  w tym zabójstwa niewinnych ludzi.  Jest już  pewne, że nigdy kara taka nie zostanie im wymierzona. Odpowiedzialność  za to obciąża polski wymiar sprawiedliwości  i  organy ścigania.  Nie mamy wątpliwości,  że jest  to  konsekwencja ustaleń  tzw. Okrągłego Stołu i przyrzeczonej tam  dla  komunistów  bezkarności.  Dokonano tego bez mandatu społeczeństwa.  W tym kontekście słusznie odebrano jako rechot historii   osadzenie w więzieniu Adama Słomki – byłego działacza opozycji  antykomunistycznej i więźnia politycznego.

Uchwale podjęto na   dorocznym Zjeździe członków ZPWP w Melbourne, dnia 27 stycznia 2012 roku.

Hubert Blaszczyk – przewodniczący Związku Polskich Więźniów Politycznych

Sydney, 30 stycznia 2012 roku

 

Oprac. TK

  1. | ID: acb8d18e | #1

    Polityka państwa jest prosta stworzyć warunki biologicznego wyniszczenia społeczeństwa a niepokornych i niezależnych usunąć.

  2. Ozi
    | ID: a4999d51 | #2

    Arłukowicz spisał na straty gruźlików i diabetyków.W kolejce są kolejni obarczeni chorobami przewlekłymi. Oni wychodzą chyba z założenia – im mniej tym lepiej.

Komentarze są zamknięte