Opolski protest w obronie Adama Słomki w środę o 11.00 na pl. Daszyńskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej, Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur”, działacze Klubu Gazety Polskiej, środowisko więźniów politycznych stanu wojennego oburzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2012 . w sprawie sprawców wprowadzenia w 1981 roku stanu wojennego protestują przeciwko uwięzieniu znanego niepodległościowego działacza i więźnia politycznego Adama Słomki za publiczne wystąpienie przeciwko hańbiącemu wymiar sprawiedliwości wyrokowi, który de facto uwolnił od realnej odpowiedzialności kierowniczych sprawców i zbrodniarzy odpowiedzialnych za represje policyjno-wojskowe i zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Jedyną osobą, która odbywa karę w związku z procesem zbrodniarzy jest Adam Słomka, aresztowany na 14 dni za zakłócenie ogłoszenia wyroku.

Wyrok ten ogłoszony po 31 latach od wprowadzenia stanu wojennego jest świadectwem obłudy i zakłamania tzw. wymiaru sprawiedliwości III RP, w której od okrągłego stołu upowszechniono atmosferę tolerancji dla komunistycznych kolaborantów i zbrodniarzy, którzy stali się partnerami porozumienia umożliwiającego im zachowanie uprzywilejowanych pozycji w państwie. III RP pozwoliła im nie tylko zachowanie czołowych pozycji, udział w polityce i życiu społeczno- gospodarczym, ale również moralne uwolnienie od odpowiedzialności za popełnione zbrodnie i bezkarność. Groteskowe orzeczenie po ciągnącym się przez całe lata procesie odpowiada bardziej pospolitemu przestępstwu o niewielkiej szkodliwości społecznej, niż zbrodni przeciwko narodowi, która naraziła wiele tysięcy Polaków na wieloletnie represje, straty materialne, emigrację, w tym wiele osób na utratę zdrowia i życia, która kwalifikuje się na zbrodnie główną – zdradę ojczyzny wobec sowieckiego okupanta.

Wyrok uznający z jednej strony sprawców stanu wojennego za zbrojna grupę o charakterze przestępczym, paradoksalnie uwolnił ją od rzeczywistych konsekwencji popełnionej zbrodni, zaś nakazał aresztować ofiarę grupy przestępczej. Tak haniebny i obrażający poczucie sprawiedliwości wyrok mógł zaistnieć wyłącznie w atmosferze tolerancji dla kłamstwa i zbrodni, w której uczestniczyły władze III RP, media i w ostatecznym rezultacie pozbawiony niezależności wymiar prawa. Atmosferę przychylności dla zbrodni i zbrodniarzy, bez której nie byłoby możliwości zawarcia porozumienia z komunistami, budowały od 1989 roku media, w tym głównie „Gazeta Wyborcza” z jej redaktorem naczelnym Adamem Michnikiem, określające sprawców zbrodni na narodzie mianem ludzi honoru, zaś obecny prezydent III RP Bronisław Komorowski obdarowując gen. Wojciecha Jaruzelskiego zaszczytami, mianując go na członka organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa – Rady Obrony Narodowej.

Państwo, którego instytucje uwalniają zbrodniarzy i zdrajców od faktycznej odpowiedzialności za popełnione czyny i aresztuje człowieka protestującego przeciw jawnej niesprawiedliwości i będącego jednocześnie ofiarą tych zbrodni, człowiekiem szczególnie pokrzywdzonym z tytułu zabicia jego matki przez funkcjonariusza SB, jest ciałem obcym dla społeczeństwa i narodu. Wystawia sobie ono świadectwo potwierdzające założycielski mit i korzenie u których legły porozumienie z komunistycznymi zbrodniarzami, którym państwo to zapewniło bezkarność, lekceważąc jednocześnie poczucie sprawiedliwości społecznej.

Powołany w dniu dzisiejszym, 23.01.2012 roku spośród wymienionych środowisk, w ślad za krajowym, Opolski Komitet Obrony Sprawiedliwości domaga się natychmiastowego uwolnienia niepodległościowego działacza Adama Słomki, którego uwiezienie stoi w jawnej sprzeczności z poczuciem wspomnianej sprawiedliwości. Wzywamy również obywateli do organizowania protestów przeciwko uwięzieniu Adama Słomki i do organizowania oporu wobec bezprawiu instytucji III RP wymierzonemu w dobro obywateli.

Opolski Komitet Obrony Sprawiedliwości

 • Grzegorz Bieniarz – Klub „Gazety Polskiej” i „Solidarność 2010”,
 • Tadeusz Brydak – „Obywatele przeciw Bezprawiu”,
 • Jacek Bezeg – Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej,
 • Jan Klisz – „Obywatele przeciw Bezprawiu”,
 • Antoni Klusik – Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej,
 • Jan Kołodrub – „Obywatele przeciw Bezprawiu”,
 • Henryk Leśniak – „Obywatele przeciw Bezprawiu”,
 • Jerzy Łysiak – Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej,
 • Kazimierz Majewski – „Obywatele przeciw Bezprawiu”,
 • Janusz Sanocki – „Obywatele przeciw Bezprawiu”, wydawca „Nowin Nyskich”,
 • Michał Sosna – ONR Opole,
 • Ryszard Szram – Klub „Gazety Polskiej” Opole,
 • Wiesław Ukleja – Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej
 • Małgorzata Wielkos – Dyrektor Biura Posła Patryka Jakiego „Solidarna Polska”.

Opolski Komitet Obrony Solidarności zamierza przeprowadzić pikietę w obronie Adama Słomki przed siedzibą Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego we środę, 25 stycznia. Początek o godzinie 11.00.

Autor: Jerzy Łysiak, Prezes OSPN

Komentarze są zamknięte